براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

تلفات حوادث رانندگي در نيمه اول امسال 1.2 درصد كاهش يافت

به گزارش نویدتهران،در نيمه اول سال جاري، 8 هزار و 691 نفر در حوادث رانندگي كشته شده‌اند، اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (8796 نفر)، 1.2 درصد كاهش يافته است.

بيشترين كاهش در نيمه اول امسال مربوط به فروردين ماه با 12.8 درصد و بيشترين افزايش مربوط به ماه تير با 9.2 درصد بوده است.

بيشترين كشته هاي حوادث رانندگي در شهريور

همچنين بيشترين کشته هاي حوادث رانندگي مربوط به شهريور ماه با يكهزار و 746 نفر و پس از آن تيرماه با يكهزار و 610 نفر و کمترين آن مربوط به فروردين ماه يا يكهزار و 164 نفر بوده است؛ ضمن آنكه روز 9 تيرماه (جمعه آخر هفته تعطيلات عيد فطر) با 77 كشته پرتلفات ترين روز در نيمه اول امسال بوده است.

بيشترين مرگ ها در جاده هاي برون شهري

اين گزارش با اشاره به اينكه بيشترين تلفات مربوط به مسيرهاي برون شهري است، اظهار داشت: 66.3 درصد كشته هاي تصادفات مربوط به جاده هاي برون شهري، 26.8 درصد در راه هاي درون شهري ، 6.7درصد در جاده‌هاي خاكي و روستايي و محل تصادف دو دهم درصد موارد نامعلوم بوده است.

به بيان ديگر در نيمه اول امسال 5 هزار و 758 نفر در محورهاي برون شهري (2 درصد کاهش نسبت به نيمه اول سال 95)، دو هزار و 331 نفر در مسيرهاي درون شهري (شش دهم درصد افزايش نسبت به نيمه اول سال 95)، 585 نفر در مسيرهاي خاکي روستايي ( 11.4 درصد کاهش نسبت به نيمه اول سال 95) و 17 نفر نيز در مسيرهايي نامعلوم جان باخته‌اند.

بيشترين تلفات در استان فارس

بر اساس اين گزارش در نيمه اول امسال استان‌هاي فارس با 790 نفر، تهران با 649 نفر و خراسان رضوي با 647 نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با 65 نفر، كهكيلويه و بويراحمد با 93 نفر و اردبيل با 99 نفر كمترين تعداد كشته هاي ناشي ازحوادث رانندگي را داشته‌اند.

بيشترين افزايش در خراسان شمالي

اين گزارش مي افزايد: بيشترين افزايش در مرگ‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در نيمه اول سال96 نسبت به سال قبل از آن در استان هاي خراسان شمالي (30.5 درصد) و كرمان ( 23.8 درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان هاي البرز( 32.1 درصد) و قم ( 26.1 درصد) بوده است.
بيش از سه چهارم كشته شده ها مرد هستند

اين بررسي نشان مي دهد كه 78 درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي در نيمه اول امسال مرد (6780نفر) و 22 درصد زن (1911 نفر) بوده‌اند. همچنين در افراد 18 سال به بالا: 69.6 درصد متأهل و 29.2 درصدد مجرد هستند و وضعيت تاهل 1.2 درصد نامشخص بوده است.

رانندگان؛ بيشترين قرباني

بر اساس بررسي هاي گروه آمار سازمان در زمان وقوع تصادف 42.8 درصد از افراد راننده وسيله نقليه ، 19.7 درصد عابر پياده و 36.3 درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.

از مجموع تلفات رانندگي شش ماهه اول سال 95 (هشت هزار و 691 نفر)، 19.7 درصد يعني هزار و 715 نفر عابر پياده و 26.2 درصد يعني دو هزار و 275 نفر موتورسيکلت سوار بودند.

29-20 سال بيشترين تلفات

از لحاظ سني 8.3 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگي 10 سال و كمتر، 12.9 درصد 19-11 سال، 22.3 درصد 29-20 سال، 16.2 درصد 39-30 سال، 12.4 درصد 49-40 سال، 11.1 درصد 59-50 سال و 16.6 درصد كشته هاي تصادفات 60 سال به بالا داشته‌اند.

سواري؛ خودروي مورد استفاده 41.6درصد متوفيان

نحوه وقوع تصادف 45.2 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 19.7 درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و 26.2 درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است. خودرو مورد استفاده 41.6 درصد از افراد متوفي خودرو سواري، 26.2 درصد موتورسيكلت، 6.6 درصد وانت بار، 2.8 درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 1.2 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.

همچنين بر اساس اين آمار هزار و 715 نفر از متوفيان تصادفات (19.7 درصد) عابر پياده بودند.

ضربه به سر علت اصلي مرگ

اين گزارش با تأكيد بر اينكه ضربه به سر مهم‌ترين علت مرگ در تصادفات است، مي افزايد: علت اصلي مرگ 47.8درصد از افراد ضربه به سر، 25.8 درصد شكستگي‌هاي متعدد،8.7 درصد به دليل خونريزي و 11.9 درصد به دليل علل اشتراكي (موارد داراي بيش از يك علت)، يك درصد سوختگي، چهار دهم درصد نرسيدن اکسيژن، 4 درصد ساير موارد بوده است.

نيمي از متوفيات حوادث رانندگي در محل حادثه كشته مي شوند

محل فوت 50.3 درصد از افراد در محل حادثه، 6.2 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 42.5 درصد از افراد در بيمارستان بوده است.

همچنين نحوه انتقال 89.8 درصد افراد متوفي از طريق آمبولانس ، 6.8 درصد توسط وسايل نقليه عبوري، 0.3 درصد خودروي پليس، 1.2 درصد ساير خودروها و 1.9 درصد نامعلوم بوده است.

افزايش نيم درصدي مصدومين ارجاعي به پزشكي قانوني

در نيمه اول سال 1396، 179 هزار و 795 مصدوم تصادف به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده اند كه اين تعداد نسبت به نيمه اول سال گذشته(178 هزار 887 نفر) نيم درصد افزايش يافته است.