وزير دفاع در دانشگاه صنعتي مالك اشتر:

تلاش گسترده دشمنان بر تضعيف توان دفاعی ‌ايران اسلامی متمركز شده است‌

به گزارش نویدتهران،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه دشمن هيچ‌گاه دست از عداوت و دشمني عليه كشورمان برنمي‌دارد، گفت: تلاش گسترده دشمنان بر تضعيف جمهوري اسلامي ايران متمركز شده است.

امير سرتيپ حاتمي در جريان بازديد از دانشگاه صنعتي مالك اشتر به اهميت ماموريت و جايگاه اين دانشگاه در سطح كشور و نيروهاي مسلح اشاره كرد و اظهار داشت: دانشگاه صنعتي مالك اشتر وظيفه دارد پاسخگوي جدي نيازهاي بخش صنعت دفاعي، نيروهاي مسلح و نوع تهديدات فرارو و پيش‌روي دشمنان عليه كشورمان باشد.
وي با بيان اينكه دانشگاه صنعتي مالك اشتر با توجه به نوع ماموريت‌هايش توانسته خود را مجهز ،آماده و توانمند كند، افزود: اين دانشگاه با ظرفيت‌ها و قابليت‌‌هاي تخصصي خود مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واگذاري كشور نيز باشد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه ‌ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر بايد در راستاي پاسخگويي به نيازها و مطالبات ‌نيروهاي مسلح و بخش صنعت دفاعي ‌باشد، تصريح كرد: اين دانشگاه موظف و مكلف است دانش مورد نياز نيروهاي مسلح و بخش صنعت دفاعي را توليد کند.
امير سرتيپ حاتمي تاكيد كرد: اهميت كار صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتي مالك اشتر از آنجايي است كه بلا‌فاصله بهره‌بردار و استفاده‌كننده از محصول و دستاورد توليد شده بازخورد واقعي خود را ارائه مي‌كنند.
وي با بيان اينكه بسيار علاقه‌منديم از ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي كشور بيشتر در وزارت دفاع استفاده كنيم، اضافه كرد: صنعت كشور و صنعت دفاعي نيازمند هم‌افزايي، هماهنگي و تعامل هر چه بيشتر جهت رشد و پيشرفت صنعت و مراكز علمي كشور هستند و براين اساس وزارت دفاع آماده است تجارب و ظرفيت‌هاي خود را اختيار دانشگاه‌ها‌ و بخش صنعت قرار دهد.
امير حاتمي با بيان اينكه دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي‌تواند‌ نقش رابط اصلي را براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي دانشگاه‌هاي كشور ايفا كند، خاطرنشان كرد: اگر اين حلقه رابط و پل ارتباطي برقرار شود شاهد پيشرفت‌هاي چشمگيري در حوزه صنعتي خواهيم بود.
‌وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دشمني‌ها و خباثت‌هاي نظام سلطه عليه ملت بزرگ ايران اسلامي ادامه داد: هدف تمام اين دشمني‌ها خدشه‌پذير كردن و تضعيف توان دفاعي كشور و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران است.
وي با بيان اينكه دشمن هيچ‌گاه دست از عداوت و دشمني عليه كشورمان برنمي‌دارد، تاكيد كرد: تلاش گسترده دشمنان بر تضعيف جمهوري اسلامي ايران متمركز شده است.