سرمست خبر داد:

تلاش وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

به گزارش نویدتهران،مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در راستای اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به راهپیمائی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است.
بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با بیان این خبر اظهار کرد: اقدامات انجام شده شامل برگزاری جلسات مستمر و منظم با حضور نمایندگان سازمان‌های ذیربط و نمایندگان خانه احزاب به منظور تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه اصل 27 قانون اساسی و به موازات آن، اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی مصوب 31/6/81 هیئت وزیران می شود. تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با هدف تسهیل‌گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی است. البته با عنایت به دیدگاه موافق کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، رسیدگی و صدور مجوز برای تجمعات طبق روال توسط استانداری‌ها انجام می شود.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در ادامه با اشاره به مصوبات سیزدهمین جلسه این کمیسیون بیان کرد: تقاضای پروانه «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی» طرح و اتخاذ تصمیم موکول به ارائه گزارشات تکمیلی در جلسات بعدی شد.
گزارش مجمع عمومی حزب «موتلفه اسلامی» نیز مطرح و تا جلسه آینده کمیسیون، مراعی ماند و باید بررسی های بیشتری انجام شود. گزارش مجمع عمومی «حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی» نیز تصویب و مقرر شد در مهلت قانونی یعنی تا 14 خرداد97 این تشکل نسبت به تطبیق خود با ماده 22 قانون احزاب اقدام کند. درخواست «جامعه زنان انقلاب اسلامی» در این جلسه مطرح و با توجه به گذشت زمان متنابه از برگزاری مجمع عمومی و همچنین این موضوع که تشکل‌های سیاسی باید شرایط خود را با ماده 22 قانون احزاب تطبیق دهند و تا 14 خرداد 97 این مهلت را دارند، به جامعه زنان انقلاب اسلامی ابلاغ می گردد که شرایط خود را با قانون جدید تطبیق داده و مراتب را برای رسیدگی به این کمیسیون اعلام کنند.
وی در پایان گفت: تقاضای تشکل در شرف تاسیس «جامعه اسلامی مدیران ایران» مطرح و صرف نظر از تاخیر در پیگیری تقاضای تاسیس از سوی متقاضیان،با توجه به حاکمیت قانون جدید و ضرورت انطباق با آن مقرر شد به متقاضیان این تشکل ابلاغ شود که در مهلت قانونی نسبت به شرایط تطبیق خود با ماده 22 قانون احزاب اقدام کنند.