معاون اول رییس جمهور:

تلاش دولت بر زدودن چهره خشن فقر از جامعه متمرکز است

به گزارش نویدتهران،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد از برنامه هاي تدوين شده براي كاهش فقر گفت: در جامعه اسلامي ايران، مشاهده چهره خشن فقر و اينكه افرادي سر گرسنه بر بالين بگذارند غير قابل تحمل است و مهمترين خدمتي كه ما بايد در اين زمينه انجام دهيم تمركز همه تلاش ها براي زدودن چهره خشن فقر از جامعه است.
معاون اول رييس جمهور افزود: سال گذشته تصميم گرفتيم كه براي مقابله با فقر به افرادي كه درآمد آنها پايين تر از سقف تعيين شده باشد بتوانند مابه التفاوت درآمد خود را از دولت دريافت كنند و براي اين منظور ۷۰۰۰ ميليارد تومان درنظر گرفته شد.
وي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست دقت كافي را براي شناسايي اين گونه افراد انجام دهند و پس از شناسايي نسبت به توانمند سازي آنان و پرداخت مابه التفاوت درآمد اقدام كنند.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر ضرورت تامين مسكن و ايجاد اشتغال براي مددجويان و اقشار كم درآمد جامعه، تصريح كرد: در موضوع آموزش اين افراد بايد به اين نكته توجه شود كه در رشته هايي تحصيل كنند كه بتوانند پس از فارغ التحصيلي و يا گذراندن دوره هاي آموزش فني و حرفه اي وارد بازار كار شده و خودشان به افرادي كارآفرين تبديل شوند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه مردم ايران همواره آماده كمك به همنوعان خود هستند، خاطر نشان كرد: خيريه ها و نهادهاي حمايتي متعددي توسط خود مردم فعال هستند و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند با ايجاد مشوق هايي براي مردم و خيرين، از اين ظرفيت ها در جهت كمك به اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه استفاده كند.
وي ادامه داد: دولت در تلاش است براي افزايش رفاه عمومي جامعه، اقتصاد كشور را بزرگ كند و اين يكي از سياست هاي اصلي دولت است كه با بزرگ كردن اقتصاد، درآمد سرانه و رفاه عمومي جامعه را ارتقاء دهد.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود با اشاره به بد عهدي آمريكا و خروج اين كشور از برجام اظهار داشت: با اين اتفاق شرايط جديدي پيش روي كشور قرار دارد كه لازم است در اين شرايط از دستگاه ديپلماسي به طور كامل حمايت شود تا ديپلمات هاي كشورمان بتوانند از مواضع جمهوري اسلامي ايران دفاع كنند.
وي افزود: وزارت امور خارجه مذاكرات خود را با اتحاديه اروپا دنبال مي كند تا راهكارهاي ادامه برجام در صورت تحقق تضمين هاي مورد نظر جمهوري اسلامي ايران بررسي شود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: آمريكا در تلاش است تا با به كارگيري روش هاي مختلف به اقتصاد ايران آسيب بزند اما دولت عزم جدي دارد كه با تمام ظرفيت پاي اداره كشور بايستد و از شرايط بوجود آمده براي رشد و توسعه اقتصادي كشور استفاده كند.
دكتر جهانگيري افزود: در شرايط جديد ديپلماسي اقتصادي مهم ترين ابزار براي مقابله با فشارهاي اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه آمريكاست و وزارت امور خارجه بايد براي بسط روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و كشورهاي هدف و نيز كشورهايي كه در همه شرايط سعي كرده اند روابط خود را با جمهوري اسلامي ايران حفظ و توسعه بدهند اقدامات لازم را انجام دهد و از ظرفيت ديپلماسي عمومي و بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني براي توسعه روابط اقتصادي استفاده نمايد.
نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه بر ضرورت ايجاد مشاغل خانگي براي اقشار كم درآمد جامعه تاكيد كرد و گفت: با اين كار زمينه توانمند سازي اين افراد فراهم مي شود.
دكتر پزشكيان همچنين بر لزوم تدوين سامانه جامع داده و اطلاعات در خصوص مسكن تاكيد كرد و اظهار داشت: تعداد زيادي مسكن در كشور و جود دارد كه خالي است و اگر اين واحدهاي مسكوني شناسايي شوند و براي آنها ماليات در نظر گرفته شود قيمت مسكن در كشور كاهش خواهد يافت.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم مديريت محصولات و مواد غذايي مازاد بر نياز كشور گفت: با مديريت دقيق محصولات غذايي و استفاده از مواد غذايي مازاد، مي توان گام هايي در جهت تامين امنيت غذايي كشور برداشت.
دكتر پزشكيان در خصوص حمايت تحصيلي از مددجويان و اقشار كم درآمد جامعه نيز خاطر نشان كرد: بايد مديريت شود تا اين اشخاص در رشته هايي تحصيل كنند كه فرصت هاي شغلي براي آن رشته ها در بازار كار وجود داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اقدامات دولت در جهت رفع فقر مطلق گفت: دولت در رفع فقر مطلق عملكرد موفقي داشته و با اقدامات انجام شده جامعه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كاهش پيدا كرده و اين موضوع نمود بيشتري در حوزه سلامت داشته است.
در اين جلسه كه وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، نفت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، راه و شهرسازي، كشور، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از اقدامات دولت براي كاهش فقر در قالب برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و به تشريح اقدامات صورت گرفته مرتبط با رفع فقر و افزايش رفاه و تامين اجتماعي آحاد جامعه پرداخت.
در اين گزارش همچنين به اقدامات و برنامه هاي حمايتي دولت براي كاهش فقر اشاره شد و گزارشي از ميزان پرداختي به خانوارهاي داراي درآمد كمتر از سقف تعيين شده، ساز و كار ايجاد اشتغال براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، طرح هاي اشتغال مددجويي، تامين مسكن، ارائه بسته حمايت غذايي در جهت كاهش فقر تغذيه، حمايت تحصيلي و پوشش بيمه خانوارهاي كم درآمد ارائه شد.