شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور در اراک :

تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مردم از نظام از وظایف حراست هاست

به گزارش نویدتهران،شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکزحراست وزارت کشور در اولین گردهمائی حراست های تابعه استانداری مرکزی در سال ۹۸، گفت: تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مردم از نظام از وظایف حراست هاست.

شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور اظهار کرد: حراست ها تاسی به قرآن و سیره اهل بیت (ع) را در امور کاری خود سرلوحه قرار دهند.
وی بیان کرد: بدبینی مردم نسبت به نظام و انقلاب اسلامی از اهداف دشمنان ایران اسلامی است لذا حراست ها باید در جهت افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی در جامعه تلاش کنند.
مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور تصریح کرد: حراست ها امروز برای ناکام گذاشتن دسیسه های دشمنان ایران اسلامی وظیفه سنگین تری بر عهده دارند لذا باید بخوبی امور را نظارت و کنترل نمایند.