امیرعبداللهیان:

تلاش‌های ضدحقوق بشری صهیونیست‌ها برای شکستن اعتصاب غذای فلسطینیان محکوم است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل معتقد است اعتصاب غذای فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی نماد اتحاد و یکپارچگی جامعه فلسطین در برابر صهیونیست هاست.
حسین امیرعبداللهیان درخصوص اعتصاب غذای اسرای در بند فلسطینی، ضمن محکوم کردن نقض مکرر حقوق بشر در زندان های رژیم صهیونیستی، گفت: این حرکت اعتراضی جنبش همگانی و فراجناحی اسرای در بند فلسطینی و نماد اتحاد و یکپارچگی جامعه فلسطین در برابر صهیونیست هاست.

به گزارش نویدتهران،دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در ادامه به حکم ظالمانه دیوان عالی رژیم نامشروع صهیونیستی درخصوص تغذیه اجباری اسرای فلسطینی اشاره و بیان کرد: این اقدام بیانگر نگرانی صهیونیست ها از شعله ور شدن انتفاضه جدید در سرزمین های اشغالی است.

وی افزود: با توجه به جایگاه متزلزل رژیم صهیونیستی در جامعه جهانی، مقامات این رژیم بیم آن دارند که اعتراضات صورت گرفته منجر به محکومیت این رژیم در مجامع بین المللی شود از این رو تلاش می کنند با توسل به انواع ابزارهای ضد حقوق بشری، اعتصاب غذای فلسطینیان در بند را درهم بشکنند.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در پایان ضمن اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و مقاومت، بار دیگر اقدامات ستمگرانه رژیم صهیونیستی و نقض مکرر حقوق اولیه فلسطینیان را محکوم و خاطرنشان کرد: خواستار حمایت جامعه جهانی، آزادیخواهان جهان و سازمان های بین المللی حقوق بشری از حقوق حقه مردم فلسطین و از جمله اعتصاب غذای فلسطینیان و آزادی آنان از زندان هستیم.