در صحن علنی مجلس قرائت شد؛

تقدير نمايند گان مجلس از وزیرکشور برای تقویت رویکرد جوانگرایی

به گزارش نویدتهران، احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی بیانیه قدردانی ۲۲۴ نماینده مجلس از وزیر کشور برای تقویت رویکرد جوانگرایی در سطوح مدیریتی وزارت کشور و انتصاب سید سلمان سامانی به سمت معاون هماهنگی وزارت کشور را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
بدینوسیله از جنابعالی به دلیل تقویت رویکرد جوانگرایی در سطوح مدیریتی وزارت کشور و بهبود و قوت هر چه بیشتر این وزارتخانه در اجرای وظایف محوله و همچنین از خدمات سه‌ ساله جناب آقای دکتر سید سلمان سامانی در جایگاه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور که به عنوان یکی از مدیران جوان دولت موفق شدند روابط وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی را در این سال ها به نحو شایسته تقویت نمایند، قدردانی می‌شود.

برای ایشان که اخیراً با حکم جنابعالی به سمت معاون هماهنگی وزارت کشور منصوب شده‌اند آرزوی توفیق روز افزون داریم.