اطلاعیه سازمان حج و زیارت:

تغییر در زمان ثبت نام قطعی کاروانهای عتبات نوروزی

به گزارش نویدتهران،روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به راه اندازی مجدد پروازهای عتبات به فرودگاه نجف و اعمال این تغییر در برنامه سفرهای عتبات، آغاز ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد.

پذیرفته شدگان قرعه کشی پیش ثبت نام اخیر عتبات می توانند از روز دوشنبه 7 اسفندماه از طریق مراجعه به سامانه atabat.haj.ir (لینک ثبت نام قطعی در کاروان ها ) و یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود در کاروان های عتبات این دوره اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان حج و زیارت زمان جدید ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان قرعه کشی عتبات به شرح ذیل می باشد:

– اولویتهای ( 1 و 2 ) از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 96/12/07

– اولویتهای ( 3 و 4) از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت ( 5 و 6) از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت (7) از ساعت 13 روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت (8) از ساعت 14 روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت (9) از ساعت 15 روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت (10 ) از ساعت 16 روز دوشنبه 96/12/07

– اولویت (11 ) از ساعت 17 روز دوشنبه 96/12/07

اعزام های این دوره عتبات از 23 اسفند 96 لغایت 20 اردیبهشت ماه 97 انجام خواهد گرفت.