صولت مرتضوی در حاشیه جلسه دولت:

تغییرات مفهومی و مصداقی در آیین نامه تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور انجام می شود

به گزارش نویدتهران،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در بازنگری در آیین نامه تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور هم تغییرات مفهومی داریم هم مصداقی.

سید صولت مرتضوی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: جلسه‌ای طی سه چهار روز آینده با اعضای شورای عالی کار خواهیم داشت و یکی از دستورکارها این است که کمیسیون تعیین مصادیق حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کنیم. این کمیسیون تحقیقاتش را انجام می دهد و در دستور کار شورای عالی قرار می‌گیرد و با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت آنچه حق و عدل باشد تصمیم گیری می شود.

وی در پاسخ به این که در این رابطه آیا تورم در نظر گرفته می شود، تاکید کرد: متغیرهای مختلف است و همه را در نظر می گیرم.

مرتضوی همچنین در پاسخ به اینکه آیا در آیین نامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور بازنگری انجام می شود؟ گفت: تغییرات هم مفهومی است و هم مصداقی. امکان دارد بعضی از مصادیق وجود داشته باشد که مشمول مصادیق سخت و زیان آور باشد که در آیین نامه نیامده باشد و آنها اضافه می شود و ممکن است در مفاهیم هم اصلاحاتی داشته باشیم.