ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای؛

تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در آمریکا

به گزارش نویدتهران،ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره حوادث خشونت بار در ایالات متحده آمریکا، خواستار تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در این کشور و بازدیدِ این گزارشگر ویژه از اَشکال معاصر نژادپرستی و تبعیض نژادی در آمریکا شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره حوادث خشونت بار در ایالات متحده آمریکا، خواستار تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در این کشور و بازدیدِ این گزارشگر ویژه از اَشکال معاصر نژادپرستی و تبعیض نژادی در آمریکا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن این بیاینه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتشار خبر قتل‌عامِ دانش آموزان یک مدرسه در ایالت فلوریدای آمریکا، باعث بهت و حیرت جهانی شده است و البته از آن مهّم تر، ماهیت این حادثه است. اگر چه خشونت و قتل، یک بیماری مزمن در جامعه آمریکایی (و بلکه تا حدّی سایر جوامع غربی) می‌باشد، امّا قتل عامِ فوق الذکر گویای تولّد تروریسم جدیدی است که مبتنی بر نژادپرستی و زورمداری می‌باشد و مانند سایر نحله‌های تروریستی تولید یا سفارش شده توسط آمریکا، در امر خشونت بی حدّ و مرز است.

بدون شک، رئیس جمهور آمریکا و باند سیاسی همراه او باید مسئولیت ظهور این پدیده خطرناک را بعهده بگیرند و در مقابل ملّت خود و جهان پاسخگو باشند.

ایدئولوژی منحط تبعیض مدارانه، نژادپرستانه و زورمدارانه آمریکا، هم اکنون دارای سرشاخه‌های اروپایی و عناصر وابسته منطقه‌ای است، بنابراین تهدید موجود، منحصر به جامعه آمریکا نمی‌باشد بلکه برای صلح، امنیت، آزادی و شکوفاییِ جهانی باید خطر مهّم محسوب شود.

در چنین شرایطی، ؛ در حالی که اسناد مصوّب و سازو کار‌های تثبیت شده متعددی را در اختیار دارد و می‌تواند با این پدیده شوم مقابله نماید؛ مانند کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۵ (رفع تمامی اَشکال تبعیض نژادی)؛ کمیته رفع تبعیض نژادی؛ گزارشگر ویژه اَشکالِ معاصر نژادپرستی و تبعیض نژادی؛ بیانیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی ضد نژادپرستی و تبعیض نژادی (در سال ۲۰۰۱ میلادی) و …؛ لذا این انتظار جدّی از دبیر کل سازمان ملل متحد می‌رود که بر اساس اسناد و ساز و کار‌های موجود، اقدامِ قاطع و فوری نموده و دولت آمریکا و مسئولان این کشور را در مقابل جامعه بین المللی پاسخگو نمایند.

همچنین از شورای حقوق بشرِ سازمان ملل متحد قویأ خواستاریم که برای تعیین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نموده و زمینه بازدیدِ گزارشگر ویژه اَشکال معاصر نژادپرستی و تبعیض نژادی را از این کشور فراهم کرده و نتایج گزارش خود را در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی مطرح نماید.