براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

تعیین هویت قربانیان حادثه هواپیمای تهران-یاسوج هنوز نهایی نشده است

به گزارش نویدتهران،سازمان پزشكی قانونی كشور اعلام كرد: تاكنون هیچ پیكر كاملی از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای یاسوج به پزشكی قانونی تحویل داده نشده بلكه تنها بقایایی از اجساد به پزشكی قانونی ارجاع شد كه بررسی های تشخیصی لازم در مورد آن‌ها انجام شده است.

بعد از تجمیع و تحویل مابقی قطعات یا پیكرهای اجساد این حادثه به پزشکی قانونی یاسوج، نسبت به تكمیل بررسی ها و اظهار نظر نهایی در خصوص تعیین هویت قربانیان سقوط هواپیما اقدام خواهد شد.

بدیهی است هر گونه اطلاع رسانی مربوط به پزشكی قانونی صرفا از طریق سایت رسمی سازمان پزشكی قانونی كشور انجام می شود و اخبار نقل شده از سایر منابع، مورد تأیید سازمان پزشکی قانونی نیست.