رييس سازمان پزشكي قانوني كشور:

تعیین هویت سه پیکر حادثه کشتی سانچی توسط پزشکی قانونی

به گزارش نویدتهران،رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: بر اساس پروفایل های ژنتیکی ارسالی از كشور چین و تطبيق آن با نمونه هاي اخذ شده از خانواده هاي قربانيان حادثه سانچي، هويت سه پیکر يافت شده شناسايي شد.

دكتر احمد شجاعي با بيان اين مطلب افزود: با ارسال پروفايل هاي ژنتيكي پیکرهای حادثه سانچي به ايران و تطبيق آن با نمونه هاي اخذ شده از خانواده ها سه پیکر شناسايي و تعيين هويت شدند كه اسامي آنان به شرح زير است:

۱- شهید میلاد آروی
۲- شهید مجید نقیان
۳- شهید محمد کاووسی

يادآور مي شود به منظور رفاه حال خانواده هاي قربانيان نمونه گيري از اين افراد در مراكز پزشكي قانوني چند استان انجام شد اما تطبيق نمونه ها با پروفايل هاي ارسالي از چين در مركز پزشكي قانوني استان تهران صورت گرفت.