در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

تعیین مجازات عدم اجرای تکالیف قانون انتخابات

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس، برای عدم انجام تکالیفی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درج شده است، مجازات تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۲ این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۶۲، ماده ۶۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است و در این قانون برای آن ها مجازاتی پیش بینی نشده، تخلف اداری محسوب و مرتکب به انفصال مرکب از خدمات دولتی از ۲ تا ۶ ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

براساس این گزارش ماده ۷ و ۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که مربوط به نحوه تقسیم کرسی ها بین نامزدها و فهرست های انتخاباتی است با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.