ربیعی خبر داد :

تعیین تکلیف تعطیلی مدارس و دانشگا‌ه‌ها در ستاد ملی مبارزه با کرونا

به گزارش نویدتهران،رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه چند دیدگاه درباره تعطیل شدن یا نشدن مدارس و دانشگاه ها در کشور وجود دارد گفت: امروز عصر در ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست دکتر نمکی تصمیم گیری می شود.

دکتر علی ربیعی افزود: یک دیدگاه این است که تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در کنترل بیماری موثر است در حالیکه دیدگاه دیگر معتقد است تعطیلی مراکز آموزشی مقدمات و زمینه مساعدی برای جابجایی خانواده ها و مسافرت را پدید می آورد و این موضوع باعث شیوع بیماری در سراسر کشور می شود.

ربیعی همچنین با اشاره به برگزاری نشست های متعدد در قالب چندین کمیته در ذیل ستادملی مبارزه با کرونا گفت: امروز هم علاوه بر جلسه اصلی ستاد ملی، کارگروه پیشبینی و برنامه ریزی اقتصادی مرتبط با کرونا نیز با حضور دستگاه های ذیربط برگزار می شود. روز گذشته هم کارگروه تدارکات و تامین نیازمندی های بهداشتی مورد نیاز مردم در وزارت صمت برگزار شد.

سخنگوی دولت افزود: امروز شخصا پیگیر جلسات تدارکات برای تامین ماسک و ضدعفونی کننده ها بودم و خبردار شدم چند کارخانه به صورت چند شیفت در حال تولید هستند و به زودی محصولات آنها در مقیاس وسیع توزیع خواهد شد.