مسعود ثقفی خبرداد:

تعیین تکلیف تعطیلی مدارس نزدیک پلاسکو

ثقفی

رییس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش تهران گفت: درصورت محدودیت تردد تصمیم گیری برای تعطیلی انجام می‌شود.

به گزارش نوید تهران, مسعود ثقفی در خصوص تعیین تکلیف تعطیلی مدارس نزدیک ساختمان پلاسکو اظهارداشت: در محدوده ساختمان پلاسکو مدرسه‌ای وجود ندارد تنها یک دبیرستان با کمی فاصله از پلاسکو وجود دارد که به علت بعد مسافت آسیبی ندیده است.

وی افزود: تنها موضوع این است که اگر محدودیتی در تردد ایجاد شود این احتمال وجود دارد که ما خودمان درباره تعطیلی مدرسه با هماهنگی منطقه و مدیریت مدرسه تصمیم گیری کنیم.