سخنگوی وزارت کشور خبر داد؛

تعیین استانداران سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری

با تصویب پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران ۲ استاندار جدید انتخاب شدند
به گزارش نویدتهران، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسؤولیت استانداری های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری معرفی و با تصویب هیئت وزیران، برای این مسؤولیت انتخاب شدند.
دکتر سامانی افزود؛ بر این اساس، سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان و اقبال عباسی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین شدند.
هیئت دولت همچنین از زحمات استانداران قبلی تشکر کرد.