سامانى سخنگوى وزارت كشور خبر داد:

تعيين ضوابط جديد براى ساخت و ساز در روستاها

به گزارش نویدتهران، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور از ارسال و تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: نظر به ضرورت تحقق اصول قانون اساسی و اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و نیاز به پشتوانه‌های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر در توسعه روستایی و همچنین تعدد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه روستایی و عدم اصلاح وظایف، اختیارات و قوانین مربوطه علی‌رغم شکل گیری بیش از ۳۰ هزار دهیارى در کشور، با توجه به ضرورت ایجاد اهرم های اجرایی و ابزارهای قانونی برای انجام برخی از وظایف دهیاری از جمله نظارت بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی، وصول عوارض و بهای خدمات و …. این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وى در ادامه افزود: بر اساس این لایحه صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان برای احداث بنا و کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح هادى واقع در محدوده روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ضوابط طرح هادی روستايى و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری خواهد بود.

معاون هماهنگى وزارت كشور تصريح كرد: همچنين دهیاری ها موظف خواهند شد پیش از صدور پروانه ساختمان صحت تطبيق آن با ضوابط مربوط را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام کنند، نظارت بر انطباق ساخت و ساز با طرح هادی در روستا بر عهده دهیار و نظارت فنی بر ساخت و ساز توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان و بر اساس الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه‌ای است که توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و اعلام می‌شود.

سامانى يادآور شد: بر اساس این لایحه پیشنهاد الحاق هرگونه اراضی به محدوده روستا صرفاً در قالب بازنگری طرحهای هادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگى وزارت كشور خاطرنشان كرد: در صورت تصویب این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ کنند هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد.

سخنگوى وزارت كشور ادامه داد: در این لایحه تکلیفی برای دهیاری‌ها پیش بینی شده است به نحوی‌که دهیاریها مکلف خواهند بود بلافاصله احداث هر گونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف و با تهیه صورتجلسه مراتب را ظرف ۲ روز کاری به دادستانی محل اعلام كند تا مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وى اجرا شود.

سامانى تاكيد كرد: احداث هر گونه بنا و عملیات عمرانی در صورت عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا می گردد همچنين هرگونه پیش‌روى به حریم معابر عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی، مسیل ها و سایر تاسیسات زیربنایی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا خواهد شد.

معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به پیشنهاد وزارت کشور و در ١٧ ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اخيراً توسط رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است، وزارت کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد بررسى اين لايحه را در اولويت قرار دهند زيرا تسریع در تصویب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در روستاها مرتفع كند.