اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران؛

تعطیلی پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی شهر تهران يکشنبه ۱۹ دیماه

%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8cمسعود ثقفی از تعطیلی پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی شهر تهران خبر داد.

به گزارش نوید تهران وبه نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران , بر اساس تصميم کارگروه مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران, تمامی پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی مناطق ۱۹ گانه شهر تهران, يکشنبه ۱۹ دیماه به علت آلودگی هوا تعطیل می باشند .