رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف 45 درصد افزایش یافت

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان تعزیرات گفت: این سازمان علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی مختلف برای نظارت استفاده می کند و در ١١ ماهه نخست امسال تعطیلی واحد‌های صنفی و توقف کسب بیش از 45 درصد افزایش یافته است.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست افتتاح طرح نظارت نوروزی که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، افزود: ضمانت اجرایی نسبت به گذشته متفاوت شده است و بخشی از اقدامات تعزیرات منتهی به صدور حکم می شود.

وی با بیان اینکه نگاه تعزیرات اصلاح بازار و نه صرفا جریمه است، گفت: مشکل قانونی نداریم و نمی توان گفت که ابزارهای فعلی ناکارآمد هستند.

انصاری اظهار داشت: مقیاس کار تعزیرات شبه قضایی است و در دریافت جرایم نقدی در برخی موارد در مقایسه با جزای نقدی در قوه قضائیه بالاتر است.

وی اضافه کرد: تعزیرات در جاهایی از حداکثر ابزارهای ضمانت اجرایی که در اختیار دارد، استفاده می کند اما همه تصمیمات این سازمان به جریمه منجر نمی شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود مقررات موجب کندی نظارت است یا روزآمد نیست، نگاه درستی نمی تواند باشد هر چند ما متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح قوانین هستیم.

رشد ٢۶ درصدی پرونده های مهم و کلان

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به ایرنا درباره قاچاق کالا و برخورد با دانه درشت ها گفت: بخشی از مأموریت پر حاشیه و پر دردسر تعزیرات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: آمارها در سال ۹۷ نشانگر این است که پرونده ها بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است و بر اساس سیاست برخورد با دانه درشت ها، سه هزار ۴۵٢ فقره پرونده مهم و کلان داشتیم و بیانگر نظام و دولت در برخورد با دانه درشت ها است.

انصاری درباره میزان محکومیت ها در زمینه قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: میزان محکومیت‌های این حوزه رشد محسوسی داشته است و حتی در آمدهای دولت هم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اهتمام سازمانی تعزیرات و مشارکت سایر دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق جدی است البته اتفاقی که می تواند به کنترل دامنه قاچاق در پایان سال 97 و سال آینده کمک کند این است که دولت بیش از همه بر راه اندازی سامانه ها و زیرساخت ها تاکید داشته باشد و بخش هایی از قانون سال 1392که تاکنون بخش هایی از آن مغفول مانده است، اجرا شود.

وی اضافه کرد: سامانه ها می تواند در کنترل، نظارت و شفافیت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز موثر باشد تا اقدامات فیزیکی به اقدامات سیستمی و هوشمند تبدیل شود. در این راستا، سامانه های سازمان تعزیرات حکومتی نیز در حال تکمیل است تا ارتباط با شاکله دستگاه های حاکمیتی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا را برقرار کند.

انصاری گفت: روند مبارزه ای و کنترلی ما در امر قاچاق با کمک همه دستگاههای مرتبط در حال گسترش است و در سال 98 ارتقا می یابد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در موضوع گرانی و کنترل بازار ورود کرده است و دولت برای کنترل قیمت ها و مقابله با موضوع افزایش ساعتی قیمت ها چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما در بهترین شرایط همکاری با قوه قضائیه هستیم و اگر ظرفیت بیشتری در قوه قضاییه وجود دارد و فکر می کنند برخوردها می تواند به بهتر شدن اوضاع کمک کند حتما از آن استفاده می کنیم و این موضوع را در جلسات متعدد هم پیگیر بوده ایم.

وی گفت: یک مورد از دستور العمل ها به تایید شورای هماهنگی قوا رسیده و در گذشته هم وظیفه دولت تنظیم بازار بوده است اما مانعی برای ورود سایر دستگاه ها نیست.