مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

تعدیل نرخ بلیط قطار در اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

به گزارش نویدتهران،مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه قیمت گذاری بلیط قطار با تصویب کارگروه تنظیم بازار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور واگذار شده است.

سیدجواد احمدی با بیان این مطلب، افزود : با استناد به درخواست شرکت راه آهن و ارسال اسناد و مدارک مالی شرکت‌های ریلی ، موضوع افزایش نرخ بلیط قطار در سازمان حمایت بررسی و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارسال شده است.

وی همچنین تصریح کرد: پس از قطعی شدن نرخ‌ها مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مراتب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه افزایش نرخ بلیط قطار در هیچ یک از مسیرها انجام نشده، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این رابطه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.