با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تصویب یک فوریت لایحه تأسیس مرکز آسیا اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم  با یک فوریت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد در مورد تأسیس مرکز آسیا اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد در مورد تأسیس مرکز آسیا اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا با ۱۴۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

شایان ذکر است که نمایندگان با دو فوریت طرح مذکور با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.