دکتر مخبر دزفولی خبر داد:

تصویب ساختار و وظائف شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور

جلسه 793 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد.
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح دستور و مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه که به ادامه بحث و بررسی وظائف و ساختار شورای اجتماعی کشور و سازمان امور اجتماعی کشور اختصاص داشت؛ مقرر شد دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور «سازمان امور اجتماعی» استقرار داشته باشد.
وی افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین مقرر کردند، شورای اجتماعی کشور موظف است در بررسی‌های خود از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی غیر عضو و نیز صاحبنظران ذی ربط استفاده کند.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازشورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه نیز گفت: ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی به عنوان بخشی از اهداف و ماموریت‌های شورای اجتماعی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
وی در تشریح قسمت دیگری از مصوبات جلسه 793 شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون وظائف شورای اجتماعی کشور افزود: هم افزایی، هماهنگی، انسجام بخشی، تمرکز و بسیج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (با اذن معظم له) و گروه‌ها و تشکل‌های مردمی برای ارتقای سلامت اجتماعی و حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیز به عنوان قسمت دیگری از اهداف و ماموریت‌های شورای اجتماعی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در تشریح رویکردهای شورای اجتماعی کشور گفت: حاکمیت اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامی بر کلیه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و انجام کلیه اقدامات و فعالیت‌ها با روش جهادی و انقلابی، رصد تغییرات و تحولات اجتماعی همراه با شناخت و تحلیل علمی و عقلانی و پیش بینی و آینده نگری به عنوان بخشی از رویکردهای شورای اجتماعی کشور در جلسه 793 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: مواجهه ریشه‌ای و پیشگیرانه با آسیب‌های اجتماعی به همراه شناخت عمیق و همه جانبه علل و عوامل شکل دهنده، مقوم و تشدید کننده آن، تقویت نقش نهادهای دینی با تاکید بر حوزه‌های علمیه و مساجد، خانواده، مدرسه و رسانه در انتقال ارزش‌های اسلامی و ایرانی به جامعه و رشد مشارکت مردم در ارتقای سلامت و سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی هم بخش دیگری از رویکردهای شورای اجتماعی کشور است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح وظائف شورای اجتماعی کشور نیز ادامه داد: ارائه سیاست‌های کلان حوزه اجتماعی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب، بررسی و تعیین ضرورت‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی مربوط، بررسی و تعیین خط مشی‌ها و چگونگی شناخت، پیش بینی، پیشگیری و مواجهه و مقابله با مسائل و آسیب‌های اجتماعی به عنوان بخش دیگری از وظائف شورای اجتماعی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
وی در ادامه گفت: بررسی و تعیین خط مشی‌ها در تحقق پیشرفت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بر مبنای وفاق و نظم اجتماعی با توجه به مولفه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی اقشار و مناطق مختلف، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌‌های اجرایی و گروه‌‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات آن‌ها هم به عنوان بخشی از وظائف شورای اجتماعی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ بررسی و تعیین خط مشی‌ها برای جلب مشارکت‌های مردم در پیشرفت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم و تصمیم گیری برای واگذاری تصدی‌های اجتماعی به مردم و سازمان‌های مردم نهاد را نیز به عنوان بخش دیگری از وظائف شورای اجتماعی کشور از تصویب گذراندند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مخبر دزفولی گفت: بررسی و تصویب برنامه‌‌های راهبردی ملی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چارچوب سیاست‌های کلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و انطباق برنامه‌های امور اجتماعی پنج ساله و سالانه کشور با آن‌ها، نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی در حوزه امور اجتماعی، شناسایی ضعف‌ها و خلاءهای قانونی در موضوعات اجتماعی و پیشنهاد اصلاح و تکمیل آن‌ها به مراجع ذیربط، پیگیری اجرای پیوست اجتماعی طرح‌های اقتصادی، زیربنایی و اقدامات توسعه‌ای به عنوان قسمت دیگری از وظائف شورای اجتماعی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
وی در تشریح بخش دیگری از وظائف شورای اجتماعی کشور که در جلسه 793 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، نیز گفت: پیگیریِ استقرار نظام پیوست نگاری در زمینه مسائل اجتماعی در کلیه سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی و نظام نامه پیوست فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تائید گزارش سالانه وضعیت اجتماعی کشور و تعیین ضوابط انتشار آن براساس شاخص‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش دوره‌ای و موضوعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران به عنوان قسمت دیگری از وظائف شورای اجتماعی کشور از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشت.
دکتر مخبر دزفولی در تشریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد وظائف سازمان اموراجتماعی کشور نیز گفت: استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی کشور، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز، تدوین پیش نویس سیاست‌های امور اجتماعی و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی به شورا، توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان وظائف سازمان امور اجتماعی کشور از تصویب گذشت.
دکتر مخبر دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند شورای اجتماعی کشور، کارگروه‌های تخصصی از اعضا یا نمایندگان آن‌ها و صاحبنظران برای بررسی، هماهنگی و پیگیری تشکیل می دهد.
وی افزود: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوبِ خارج از وظائف جاری دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد خواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترکیب شورای اجتماعی کشور را به شرح ذیل به تصویب رسید:
رئیس جمهور «رئیس شورا»، وزیر کشور «جانشین رئیس شورا»، معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور «دبیر شورا»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وی افزود: همچنین افراد ذیل نیز در شورای اجتماعی کشور عضویت خواهند داشت: وزیر ورزش و جوانان، روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
دکتر مخبر دزفولی در پایان نیز ادامه داد: همچنین با تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی «ره»، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس جمعت هلال احمر، دو نفر نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین به تائید وزیر کشور نیز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت شورای اجتماعی کشور انتخاب شدند.