دکتر لاریجانی :

تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای شناسایی کمبودهای طرح تحول سلامت

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمیته مشترک بین مجلس و دولت برای شناسایی کمبودها و نواقص طرح تحول سلامت تشکیل شود.
دکتر علی لاریجانی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس ضمن تشکر از وزارت بهداشت و قاضی زاده هاشمی به دلیل رفع بسیاری از مشکلات مردم در زمینه بهداشت و سلامت گفت: اگر به وضعیت بهداشت در حدود 5 الی 6 سال گذشته نگریسته شده و با شرایط کنونی مقایسه شود که کمبود دارو در کشور وجود داشت متوجه می شویم که دولت یازدهم کار خود را با حرکت جهشی در این زمینه آغاز کرد.

دولت یازدهم در بهبود وضعیت سلامت مردم موفق عمل کرد

وی با بیان اینکه در روزهای نخستین کار دولت یازدهم گفته شد که بخش سلامت می تواند به جامعه آرامش ببخشد و خدماتی که در این بخش ارائه شده نباید از اذهان فراموش شود، ادامه داد: دانشگاه ها، پزشکان و بیمه ها کمک کردند که از وضعیت کنونی خارج شویم البته در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که باید به برخی مشکلات با نگاه دقیق تری نگریسته شود تا بتوان آن را رفع کرد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه در حال حاضر موضوعی با عنوان آزمون وسع مطرح شده که نمی دانم چه سرانجامی دارد، یادآور شد: اگر آزمون وسع موفق بود باید در بحث یارانه ها توفیق آن را می دیدیم البته در نظام های میکرو ممکن است سیستم هایی توفیق یابد اما ممکن است همان روش در سیستم های ماکرو توفیق نیابد به عنوان نمونه ممکن است یک سیستم در روستاها موفقیت آمیز باشد اما اگر در شهری مانند تهران پیاده شود موفقیتی به همراه نداشته باشد لذا در این صورت باید روش تغییر کند.

امکان اجرای آزمون وسع برای حذف یارانه بگیران وجود ندارد

وی با اشاره به بررسی بحث هدفمندی یارانه ها در مجلس پیش از اینکه بودجه در مسیر تصویب قرار گیرد، ادامه داد: امکان اینکه آزمون وسع در بحث یارانه ها پیاده شود وجود ندارد لذا باید راه حل دیگری برای آن پیدا کرد چرا که ممکن است 5 الی 6 میلیون از روی درآمدهای رسمی آن ها شناسایی شود اما اینکه بتوان در قالب 80 میلیون نفر این موضوع را سامان داد امکان ندارد، البته ممکن است در آینده سیستم های مکانیزه بتواند این امکان را فراهم کند اما طی سال های آینده فکر نمی کنم این موضوع را بتوان ملموس دید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تاکید شده که دولت الکترونیک شکل بگیرد، اظهار داشت: البته در این زمینه عقب افتادگی هایی وجود دارد که با تلاش، راه اندازی آن چند سال طول می کشد لذا از آزمون وسع نمی توان ماحصلی پیدا کرد بنابراین روش باید تغییر یابد.

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع سلامت در قانون اساسی به عنوان یک طرح در نظر گرفته شده است، افزود: در برابر هر حقی یک تکلیف مشخص شده که این تکلیف برعهده دولت و آحاد جامعه است و راه آن در قانون اساسی ذکر شده که باید به عنوان یک حقی که برای مردم در نظر گرفته شده تکالیف دولت مشخص شود که مردم در چه زمینه ای باید پرداخت ها را انجام دهند و در چه زمینه ای دولت باید سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه باید کمیته مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شود تا کمبودهای طرح تحول سلامت مشخص شود، تصریح کرد: برخی امور باید از طریق کاهش هزینه ها پیگیری شود و بخش دیگر باید از طریق ایجاد منابع پایدار عملیاتی شود که می توان از طریق مالیات بر ارزش افزوده منابعی برای این طرح اختصاص داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 97 سهم وزارت بهداشت از درآمدهای یارانه ها جدا شد، افزود: بیش از 4 هزار میلیارد تومان علاوه بر 11 هزار میلیارد تومان اعتبار به وزارت بهداشت اختصاص یافت.

وی ادامه داد: البته در بودجه تأکید شد که 100 هزار میلیارد تومان از بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا به دستگاه های مختلف اختصاص یابد.

برای پرداخت پول به موقع به دانشگاه های علوم پزشکی، داروخانه ها و پزشکان نگرانی وجود دارد

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه نگرانی هایی برای پرداخت پول به موقع به دانشگاه های علوم پزشکی، داروخانه ها و پزشکان وجود دارد، ادامه داد: در واقع این پرداخت با اعمال شاقه است لذا اگر این کمیته تشکیل شود و نقایص بررسی شود شاید بتوان از طریق یارانه ها فعالیت هایی انجام داد و می توان درصدی از یارانه ها را به سلامت اختصاص داد و در این باره با مردم نیز صحبت کرد.

استفاده از منابع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده برای کمک به بخش سلامت

وی افزود: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز می توان به بخش سلامت کمک کرد و مشکلات این بخش را علاج کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیته مشترکی بین مجلس و دولت باید سریع تر با کمک نمایندگان کمیسیون بودجه و بهداشت تشکیل شود البته گام مهمی در زمینه سلامت برداشته شده اما مناقشاتی وجود دارد که باید رفع شود.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه باید بین همه وفاق ایجاد شود که روی سیستم طرح تحول سلامت کار شود، اظهار داشت: اگر ایرادی در این طرح وجود دارد می توان پس از 5 سال از اجرا این موضوع را بار دیگر بررسی کرد تا در آن بازنگری شود.

وی افزود: من به سهم خودم آماده ام که این وفاق بین بخش های مختلف حکومت و صاحب نظران شکل بگیرد و بگویم که طرح تحول سلامت چکش کاری شده و باید روی آن کار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای بودجه و تامین نیازهای وزارتخانه ها زمان گذاشته شود، ادامه داد: اگر بودجه در ابتدای کار و در مجلس واقع بینانه بررسی شود تغییرات در حد 3 الی 4 درصد می شود نه اینکه بودجه متورمی داشته باشیم و زمان تخصیص 40 الی 50 درصد آن تغییر یابد.

انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات روش خوبی نیست

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات روش خوبی نیست، یادآور شد: استفاده از اوراق به ویژه در بخش های جاری قطعا غلط است، حتی در برخی پروژه های عمرانی توجیهی نداشته و برای دولت بدهی به بار می آورد.

وی با بیان اینکه در بررسی بودجه سعی شد سقف اوراق کاهش یابد، افزود: البته نتوانستیم کاملا سقف آن را کاهش دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه می توان یک منابع پایدار و روشنی فراهم کرد که تکلیف و ساختار طرح تحول سلامت مشخص شود و مورد قبول همگان باشد تا از بحث های حاشیه ای دور شود، ادامه داد: تکلیفی وجود دارد اما بضاعتی در بخش بودجه وجود داشته که نمی توان یک تکلیف را بدون سایر تکالیف انجام داد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه افزایش بودجه جاری کشور عاقلانه نبوده اما این اقدام صورت گرفته است، اظهار داشت: می توان در بحث پیشگیری و سلامت، سیستم بیمه ای ایجاد کرد تا در اختیار مردم قرار گیرد و برخی دیگر را بخش خصوصی انجام دهد و افراد از آن طریق بیمه شوند که این روش می تواند فشارها را بر وزارت بهداشت کاهش دهد.

طرح تحول سلامت برای دولت و مجلس مهم است

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت برای دولت و مجلس مهم است و نباید از این حیث به جامعه آسیب برسد، ادامه داد: اهمیت این بخش بیشتر از سایر بخش ها است لذا ممکن است حتی در بخش دیگری کمبود وجود داشته باشد اما بحث پیشگیری و سلامت باید ارجح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مجلس در این موضوع وفاق دارند که باید به سلامت به عنوان یک موضوع حیاتی و استراتژیک نگریسته شود، افزود: مشکلات و چالش های این بخش باید رفع شود البته در بودجه امسال هرچند پر مناقشه بود اما این موضوع رفع شده است.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه کارگروه مشترک مجلس و دولت نقایص این طرح را رفع می کند، تصریح کرد: همه به مقوله بهداشت و سلامت توجه دارند که باید با امیدواری بیشتری از بخش سلامت حمایت کرد.