دکترحدادعادل:

تشکیل «جبهه مردمی» ارتقا در رفتار سیاسی است

حداد عادل گفت: تشکیل «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یک ارتقایی در رفتار سیاسی است که حاصل تکامل تجربه‌های قبلی محسوب می‌شود، افزود: این نشان می‌دهد نیروهای انقلاب ترجیح می‌دهند به جای اینکه به صورت جزیره‌های جدا از هم کار کنند،‌ نیروهایشان را به یکدیگر پیوند می‌دهند و هم‌افزایی نیروها را مدنظر دارند.

به گزارش نویدتهران، غلامعلی حدادعادل نایب رئیس هیأت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت حرکت جبهه مردمی و بدیع بودن انسجام نیروهای انقلاب اظهار داشت: تصور می‌کنم شکل‌گیری این جبهه نتیجه یک تجربه نسبتا موفق و همان ائتلاف پدید آمده در انتخابات مجلس دهم است که اگرچه در تهران به پیروزی نامزدها نرسید اما نفس تشکیل آن ائتلاف یک موفقیت و تجربه مثبت بود.

حدادعادل با بیان اینکه این گام دوم، یک ارتقایی در رفتار سیاسی است که حاصل تکامل تجربه‌های قبلی محسوب می‌شود، افزود: این نشان می‌دهد نیروهای انقلاب ترجیح می‌دهند به جای اینکه به صورت جزیره‌های جدا از هم کار کنند،‌ نیروهایشان را به یکدیگر پیوند می‌دهند و هم‌افزایی نیروها را مدنظر دارند.

نایب رئیس هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: این مسئله هم باعث افزایش کارایی نیروهای انقلاب و هم مایه دلگرمی بیشتر مردم خواهد بود از این رو مهم این است که این جبهه مصرف انتخاباتی صرف نداشته باشد بلکه برای دراز مدت برنامه‌ریزی کند که نیات رهبری و آرمان‌های امام عملی شود.

وی درباره برنامه‌ریزی برای کار بلندمدت و گفتمانی جبهه مردمی نیز خاطرنشان کرد: از ابتدا بحث‌هایی که شده همه برای این بوده که این تشکل مانند برخی تشکل‌های خلق الساعه که با انتخابات به دنیا آمده و می‌میرند،‌ نباشد.