در ملاقات با وزیر اقتصاد بلغارستان تاکید شد:

تسهیل در روابط تجاری و اقتصادی ایران و بلغارستان

به گزارش نویدتهران،در ملاقات وزیر راه و شهرسازی با وزیر اقتصاد بلغارستان بر تسهیل روابط تجاری و اقتصادی ایران و بلغارستان تاکید شد.

در جریان برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلغارستان در صوفیا، موضوع برقراری روابط بانکی و تسهیل آن با استفاده از ارزهای محلی و یا تهاتر با هدف تسهیل روابط تجاری میان مقامات دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این مذاکرات محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران با وزیر اقتصاد جمهوری بلغارستان، طرف بلغاری ضمن استقبال از همکاریهای بین دو کشور، دبیرکل وزارت اقتصاد آن کشور را مامور کرد تا با فوریت و در خلال مذاکرات فنی کمیسیون مشترک، مکانیزم مربوط به این روند را مشترکا با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه صادرات تهیه و فوری اجرایی سازد.