سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعای وزیر خارجه فرانسه:

تسليح متجاوز، فرافكنی و وارد كردن اتهام به ديگران راه به جايی نخواهد برد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای تکراری وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را تکذیب کرد و گفت: چنین ادعایی، نادرست و دروغی بزرگ است و تکرار آن از سوی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، هیچ تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای روشنگری افکار عمومی جهانیان در خصوص يكی از اسفبارترین فجایع انسانی و جنایات جنگی تاریخ معاصر و مظلومیت مردم بی دفاع این کشور بوجود نخواهد آورد.

قاسمی افزود: طبیعی به نظر مي رسد کشورهای صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی، حملات هر روزه و بی وقفه جنگنده های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن را دفاع از خود بدانند؛ چراکه جنگ یمن و کشتار مردم این کشور و ویرانی زیرساخت های آن، سود سرشاری را به اقتصاد کشورهای صادرکننده تسلیحات سرازیر کرده است. مردم این کشورها باید بدانند که دولت های متبوع شان با تجهیز عربستان سعودی به پیشرفته ترین سلاح ها برای حمله به یمن، در بروز بدترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر و جنایات جنگی روزانه علیه مردم این کشور نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

قاسمی در پايان به برخی دولتمردان فرانسوی نیز توصيه كرد با مراجعه به آموزه های بسياری از متفكرين و روشنفكران دیروز و امروز فرانسوی، بجای ملاک قرار دادن ميزان فروش تسليحات به متجاوزين و با عبرت از گذشته های دور و نزديک تا حدی به مفهوم انسان و انسانيت و برابری و حقوق آدميان از هر رنگ و نژاد و مليتی بيانديشند. تسليح متجاوز و فرافكنی و وارد كردن اتهام به ديگران، راه به جايی نخواهد برد و وجدان های بيدار جهانيان نظاره گر و قضاوت كنندگان نهايی خواهند بود.