رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد؛

تسریع در پرداخت غرامت و خسارات وارده به مرغداران

به گزارش نویدتهران، رئیس کل دادگستری استان تهران بر تسریع در پرداخت غرامت و خسارات وارده به مرغداران تاکید کرد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین نشست استانی اقتصاد مقاومتی در سالجاری بر تسریع در پرداخت غرامت و خسارات وارده به مرغداران تاکید کرد.

مطابق با دستور کار جلسه، براتی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران و هیئت همراه با حضور در این نشست، گزارش جامعی از آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد مرغی در جهان و کشورمان و اقدامات صورت گرفته و همچنین چالش‌های پیش رو را به شکل مستند ارائه کردند و به پاسخگویی به سئوالات، ابهامات و دغدغه‌های مطروحه پرداختند.

پس از استماع گزارش مذکور، بحث و تبادل نظر مبسوطی انجام گرفت و در نهایت مواردی از جمله پیگیری تسریع پرداخت خسارات مرغداران از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز به تصویب رسید.