در جلسه علنی مشخص شد؛

ترکیب هیات رئیسه اجلاسیه دوم مجلس یازدهم + اسامی

به گزارش نویدتهران،با رای نمایندگان اعضای هیات رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم مجلس یازدهم شورای اسلامی انتخاب شدند.

نمایندگان در جلسه علنی برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس را در دستور کار قرار دادند که در نتیجه آن اعضای هیات رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم دور یازدهم انتخاب شدند.

 

نمایندگان با ۲۳۰ رای از آرای ماخوذه محمدباقر قالیباف را به عنوان رئیس مجلس در دومین سال دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

 

همچنین در ادامه برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس، علی نیک زادثمرین، با کسب ۲۰۶ رأی موافق و عبدالرضا مصری با کسب ۲۰۵ رأی موافق از مجموع آرای ماخوذه به عنوان نواب اول و دوم هیات رئیسه مجلس در دومین سال مجلس یازدهم انتخاب شدند.

 

گفتنی است نمایندگان مردم در ادامه برای انتخاب دبیران هیات رئیسه دائم نهاد قانونگذاری در سال دوم یازدهمین دوره مجلس رأی گیری کردند که روح اله متفکرآزاد با ۲۰۶ رای، سیدمحسن دهنوی با ۱۸۴ رای، علی کریمی فیروزجائی با ۱۸۲ رای، محمد رشیدی با ۱۸۱ رای، مجتبی یوسفی با ۱۶۸ رای، حسینعلی حاجی دلیگانی با ۱۶۸ رای از مجموع آرای ماخوذه توانستند اکثریت آرا را به دست آورند.

 

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس محسن پیرهادی با ۱۸۹ رای، سیدنظام الدین موسوی با ۱۵۷ رای و علیرضا سلیمی با ۱۴۱ رای از مجموع آرای ماخوذه را به عنوان ناظران هیات رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم مجلس یازدهم انتخاب کردند.