وزیر آموزش و پرورش:

ترغیب دانش آموزان به تأمل، تدبّر و عمل به اصول تربیتی قرآن

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه «طرح ملی ارتقای توانمندی های قرآنی» گفت: تعابیر متعدد وگوناگونی در قرآن آمده است و انسان را به تلاوت، انس، تأمل و تدبر در قرآن و عمل به احکام قرآن دعوت می کند بنابراین «عمل به اصول تربیتی قرآن» جز مأموریت ما است.
محسن حاجی میرزایی در آئین افتتاحیه «طرح ملی ارتقای توانمندی های قرآنی» که به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی استان البرز، برگزارشد، اظهار کرد: یکی از مأموریت های آموزش و پرورش در تمام دنیا، آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی مستقل و شرافتمند است.

وی افزود: حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« فرزندانتان را برای زمان خودشان پرورش دهید، آماده کردن برای زندگی در حال و آینده، مأموریت بسیارمهم و اساسی است و من بر این باور هستم که مهم ترین وجه توسعه یافتگی و پیشرفت یک جامعه و پیش نیاز اصلی برای همه موفقیت ها، همین قابلیت ها است.

حاجی میرزایی تصریح کرد: جامعه ای پیشرفته است و استعداد توسعه یافتگی دارد که نسل آینده او می تواند روی پای خود بایستد و از حقوق و ارزش های خود دفاع کند و قادر به برقراری تعامل با محیط و تحولات را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر در جامعه ای همه عناصر و ابزارهای پیشرفت وجود داشته باشد، اما قابلیت لازم در نیروی انسانی آن به وجود نیاید، پیشرفت در آن جامعه پایدار نبوده و اعتباری نخواهد داشت، بنابراین غفلت از این مأموریت، نتایج بسیار تلخ و رنج آوری به همراه خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: افرادی که این قابلیت در آن ها ایجاد نشود، در جریان تحولات جامعه و کوران حوادث، محو می شوند، دچار درماندگی و استیصال می شوند و قادر به اتخاذ تصمیم های صحیح نیستند و از نقش آفرینی عاجزند.

وی یکی از نشان های عقب ماندگی فرهنگی جوامع، در عین دارا بودن تجلیات مادی، را عدم وجود قابلیت ها لازم در نیروی انسانی بر شمرد و عنوان کرد: فاصله ای که بین توانایی های یک انسان و پیشرفت جامعه ایجاد می شود، مصداق واقعی عقب ماندگی فرهنگی است، بنابراین فرهنگ پویا و کارساز و غنی با انسان ها، تعریف می شود.

عضو کابینه تدبیر و امید، اظهار کرد: ممکن است جامعه ای از لحاظ اقتصادی و عمرانی دارای کارخانه های بزرگ و عمارت های باشکوه باشد و در بعد مادی پیشرفت هایی را داشته باشد، اما این انسان ها هستند که از این امکانات بهره مند می شوند. اگرچه این امکانات هر یک ارزشی دارند، اما ارزش واقعی بهره وری، به ارزشی است که انسان به آن می بخشد .

وی ادامه داد: همه قابلیت های محیطی، مانند جاده، کارخانه، سد، و …، دارای ارزش هستند، اما ارزش واقعی ارزشی است که مسؤل تلاش و تکاپوی انسان ها باشد این انسان ها هستند که با هوشمندی مؤثر، نمونه های پیشرفت را ایجاد می کنند، لذا اگر انسان ها نتوانند ارزش افزایی کنند، ارزش دارایی های آن ها پایدار نخواهد بود.

حاجی میرزایی اذعان کرد: نسل ما برای آینده ای تربیت می شوند که پر از شگفتی و تغییرات عمیق و گسترده ای است، و نیازمند توانمندی ها و ظرفیت های والایی است که او را در این تغییرات راهبری کند. در گذشته های دور بین دیروز و امروز، تفاوت ها چشمگیر نبود، و در دهه ها تفاوت آن چنانی در سبک زندگی ها ایجاد نمی شد، اما امروزه داستان متفاوت و تغییرات شتاب گرفته است و آهنگ تغییرات سریع است، بنابراین هرنسلی در برابر مسائلی قرار می گیرد و با پدیده هایی روبرو می شود که نسل قبلی با آن مواجه نشده و تجربه ای پیرامون آن شکل نگرفته و دانشی در مورد آن ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: این قابلیت ها و شخصیت های وجودی انسان هاست که می تواند ارزش ها را ایجاد و کاستی ها را جبران کند و ما موظف هستیم فرزندانمان را برای چنین عرصه ای تربیت کنیم. و با چنین قابلیت هایی کشورمان را بیمه کنیم و مأموریت داریم مسؤلیت های لازم را در نسل نو برای مواجهه مؤثر با پدیده های نو به وجود آوریم.

وزیر آموزش و پرورش، دوران مدرسه را بهترین زمان برای افزایش ظرفیت های لازمه برشمرد و افزود: بیشترین بار این آرزوی بزرگ و این مسؤلیت خطیر بر دوش مدرسه است. معلمان هستند که می توانند به زندگی آینده سمت و سو بدهند و این موضوعی است که در بین تمام کشور ها مشترک است و همه باید برای ایجاد چنین ظرفیتی تلاش کنند.

وی ادامه داد: ما دارای فرهنگی هستیم که اسلامی و دینی است، هدف دین؛ تربیت انسان ها و پرورش افرادی است که بتوانند به مأموریت ها و وظایفی که بر عهده دارند عمل کنند. قرآن برنامه خداوند برای پرورش انسان هاست تدوین گر این برنامه و الگوی این روش تربیتی، کلام خداوند وپیامبران الهی هستند.

عضو کابینه تدبیر و امید گفت: پیامبران رسولان و منادیان این برنامه هستند و از سویی الگوهای عینی و عملی این برنامه هستند ما برای دستیابی به قابلیت ها، نیازمند قرآن هستیم و به عنوان یک مسلمان در قبال قرآن ، مسؤلیت های قطعی، حتمی و یقینی داریم تعابیر متعدد وگوناگونی در قرآن آمده است و انسان را به تلاوت، انس، تأمل و تدبر در قرآن، عمل به احکام قرآن دعوت می کند بنابراین عمل به اصول تربیتی قرآن جز مأموریت های ما است.

وی افزود: در قرآن کریم یکی از گلایه ها یی که پیامبر(ص) در پیشگاه خداوند عرضه می کند؛ مأجور ماندن قرآن است، پس ما نباید اجازه چنین چیزی را بدهیم و این جز وظایف قطعی و حتمی ماست، بنابراین بدیهی که یک نظام آموزشی که هدفش پرورش انسان هاست باید برای آموزش قرآن حرفی برای گفتن داشته باشد و دانش آموزان را برای داشتن چنین ظرفیت والایی تجهیز کند.

حاجی میرزایی برنامه های قرآنی گذشته را مطلوب ندانست و خاطرنشان کرد: «طرح ملی ارتقای توانمندی های قرآنی» آمده است تا با ارزیابی دقیق برنامه ها قبل، طرح جدیدی را ارائه کند و بر اساس یک نگرش عمیق تر و طرحی سنجیده تر این مأموریت بزرگ را انجام دهد.

وی با تقدیر از دست اندرکاران طرح مذکور، اظهار کرد: امیدوارم نتیجه اجرای این طرح، انس با قرآن و فهم مفاهیم قرآنی باشد و ما موفقیت خود را با این شاخص ها اندازه گیری می کنیم و امیداست در پرتوی تلاش همه همکاران، این دوره سه سال بتواند همه آموزگاران را با این ظرفیت بزرگ آشنا کند و برای انجام این مأموریت قرآنی آماده کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توسل به قرآن و پیامبر (ص) به نتایج این طرح امید بسته ایم و انتظار داریم که امیدمان در این زمینه محقق شود.

شایان ذکراست؛ «طرح ملی ارتقای توانمندی های قرآنی» ویژه آموزگاران به صورت آزمایشی در استان البرز اجرایی می شود و در ادامه به سطح کل کشور توسعه می یابد.