معاون هماهنگ ‌کننده ارتش مطرح کرد؛

ترسیم دکترین نبرد‌های آینده در ارتش

به گزارش نویدتهران،امیر دریادار سیاری گفت: ارتش در حوزه دکترین رزم‌های آینده، هدفمند پیش می‌رود.
امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقش ارتش در مقابله با تهدیدات نوین اظهار داشت: ارتش در حوزه دکترین رزم‌های آینده هدفمند و با برنامه پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: ارتش با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس تاکنون ظرف چند سال گذشته در حوزه تهدیدات نوین وارد عمل شده و بر این اساس، دکترین نبردهای آینده را نیز متناسب با نوع تهدیدات ترسیم و طرح‌ریزی عملیاتی کرده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: در این رابطه آیین‌نامه‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها تدوین شده و مباحث آموزشی و تجهیزات و همچنین تمرینات متعدد و رزمایش‌های مختلفی به مرحله اجرا درآمده که این روند پیشرفت و ارتقای توان رزم تداوم خواهد یافت.
امیر دریادار سیاری با بیان اینکه امروز نوع رزمایش‌های ما با گذشته متفاوت است گفت: این تفاوت به این جهت است که در آیین‌نامه‌های رزمایش‌های اخیر توجه خاصی به نبردهای آینده و تهدیدات نوین شده است؛ بنابراین رصد تهدیدات با دقت انجام می‌شود و متناسب با آن، آیین‌نامه‌های دفاعی امنیتی تدوین می‌شود و ارتقای توان رزمی در این رابطه به طور مداوم در حال انجام است.
وی جنگ‌های ترکیبی را از جمله نبردهای پیش‌ رو عنوان و خاطرنشان کرد: جنگ‌های آینده مبتنی بر نبردهای ترکیبی است و در این ‌خصوص باید به تهدیدات سخت، تهدیدات نرم، تهدیدات نیمه‌سخت، تهدیدات سایبری و سایر تهدیدات به طور همزمان توجه کرد و تمهیدات دفاعی لازم را انجام داد.