مدیر کل دفتر آموزش های فنی وحرفه ای خبر داد؛

تدریس بیش از ۲۰۰ رشته مهارتی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

به گزارش نویدتهران،مدیر کل دفتر آموزش های فنی وحرفه ای از تدریس بیش از ۲۰۰ رشته مهارتی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در حال حاضر خبر داد.
سید محسن حسینی مقدم با اشاره به سه ساله شدن دوره تحصیلی در هنرستان ها از سال ۹۶-۹۵ اظهار کرد: بر مبنای نیاز سنجی بازارکار، محتواهای آموزشی در هنرستان ها تغییر پیدا کرده بنابراین برخی از رشته ها حذف وتعدادی اضافه شده است.

وی تصریح کرد: رشته هایی که اضافه شده بر اساس در خواست برخی سازمان ها وارگان ها انجام شده وبا هماهنگی آنها بسیاری از تجهیزات مورد نیاز رشته مربوطه توسط سازمان ذی ربط تهیه می شود، مانند رشته حمل و نقل که توسط سازمان حمل ونقل جاده ای تجهیزاتش فراهم می شود.

حسینی مقدم افزود: البته هر واحد هنرستانی مجاز به ارائه هر رشته ای نیست به عنوان مثال رشته تولید برنامه تلویزیونی تنها در هنرستان های وابسته به صدا وسیما می تواند ارائه شود.

وی ادامه داد: مقدمات افزودن رشته های تحصیلی جدید در هنرستان ها مانند تهیه کتاب های مورد نیازاز سال قبل فراهم شده ودر بحث به کار گیری نیروی انسانی متخصص در رشته های جدید نیز از هنر آموزان رشته های مشابه استفاده بهره مند می شویم، البته در برخی رشته ها خود سازمان مربوطه نیروی متخصص در اختیار هنرستان قرار می دهد.

مدیر کل دفتر آموزش های فنی وحرفه ای خاطرنشان کرد: در دهه های گذشته هنرستان هایی در جوار کارخانجات تاسیس ومتناسب با نیازآن کارخانه نیروی انسانی تخصصی تربیت می کرد،در برهه ای از زمان برخی از این هنرستان ها تضعیف ویا تعطیل شدند اما در راستای سیاست های اخیر آموزش وپرورش این هنرستان ها نیز تقویت شده است.

وی از تدریس۴۱رشته در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و حدود ۱۶۰رشته در هنرستان‌های کار و دانش تحت عنوان رشته‌های مهارتی خبر داد وعنوان کرد: رشته‌های مکاترونیک، فتوگرافیگ، حمل و نقل، معماری داخلی و تولید برنامه‌های تلویزیونی از جمله رشته‌های جدیدی است که به مجموعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای اضافه شده است.