با موافقت نمایندگان؛

تخلف های تبلیغاتی انتخابات مجلس مشخص شد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد تخلف های تبلیغاتی انتخابات مجلس را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۳۹ این طرح با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف، یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۹ این طرح آمده است؛ ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده مکرر ۶۵ یک به شرح زیر اصلاح می شود:

اقدامات ذیل در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس محکوم می شوند:

۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی

۲- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها

۳- هرگونه تحقیق، هتک حرمت و حیثیت، نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی

۴- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است

۵- دیوارنویسی

۶- تخریب یا پاره کردن عکس یا دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷- نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده

۸- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

۹- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

۱۰- استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی

۱۱- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی

در تبصره یک آمده است: انجام هرگونه از موارد فوق که از طریق شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می شود.

همچنین در تبصره ۲ تاکید شده است؛ گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی، حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می شود.

بررسی این ماده بیش از ۵۰ دقیقه به طول انجامید و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهاداتی برای حذف کل یا جزء این ماده در نهایت موضوع تخلف از ضوابط تبلیغات انتخابات مجلس تصویب شد.