خبر خوش مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛

تخصیص اعتبارات قابل توجه طي امروز و فردا به بيمه سلامت

به گزارش نویدتهران،مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از تخصیص اعتبارات قابل توجه به اين سازمان به منظور پرداخت مطالبات ارائه دهندگان خدمات سلامت طي امروز و فردا خبر داد.

طاهر موهبتي با بیان اینکه بحث بدهي ها همواره از چالش های سازمان بیمه سلامت ایران به ارائه دهندگان خدمت بوده است؛ افزود: در طول 6 ماه اخیر شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بوده ایم به طوری که تا کنون حدود 8200 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است در حالي كه در شش ماهه اول سال ٩٦ اين رقم 2450 میلیارد تومان بود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به جدی بودن مشکلات پایان سال ارائه دهندگان خدمات در پرداخت های خود تصریح کرد: با پیگیری های ویژه دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات قابل توجهی به سازمان بیمه سلامت ایران در نظر گرفته شده كه ظرف امروز و فردا به حساب سازمان واریز می شود.

وی با بيان اينكه پس از تخصيص اعتبار، ٢ ماه از مطالبات داروخانه های خصوصی پرداخت خواهد شد، گفت: همچنين حدود ٤ ماه از مطالبات بخش خصوصی، پارکلینیک، آزمایشگاه، تصویربرداری و سرپایی نيز پرداخت خواهد شد. در اين شرايط، پرداخت به اين گروه از ارائه دهندگان خدمت به مرداد ماه و داروخانه ها به آذر ماه ٩٦ خواهد رسيد.

مهندس موهبتی بیان كرد: این مسئله اتفاق خوب و مبارکي است و این امیدواری را به وجود می آورد که در سال آینده بتوانیم عملکردی بهتر داشته و این رویه مطلوب را تداوم بخشیم.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه با احتساب مدت زمان دو سه ماهه ای که برای بررسی اسناد وجود دارد، بدهی اين سازمان به داروخانه ها به یک ماه و نیم رسیده است، گفت: با پرداخت های صورت گرفته طي چند روز آينده ، بخش های سرپایی و پارکلینیک نيز با احتساب زمان بررسی اسناد، حدود چهار ماه و نیم از سازمان بیمه سلامت ایران مطالبه خواهند داشت. امیدوارم با جدیتی که در دستور کار قرار داده ایم و تحقق ٤ هزارو ٧٥٠ ميليارد تومان از طريق اسناد خزانه ، در سال آينده بخش قابل توجهی از بدهی های سازمان پرداخت شود.

وی در پایان تاكيد کرد: پرداخت هاي صورت گرفته به ارائه دهندگان خدمت در مراکز درمانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی کمک خواهد کرد تا كيفيت خدمات را بيش از گذشته ارتقا دهند.