وزير آموزش و پرورش در نشست صميمي با كاركنان معاونت آموزش متوسطه:

تحول در آموزش و پرورش نيازمند تغيير در ساختار مديريت، نيروي انساني و تجهيزات است

به گزارش نویدتهران،وزير آموزش و پرورش در نشست صميمي با كاركنان معاونت آموزش متوسطه، گفت: تحول در آموزش و پرورش نيازمند تغيير در ساختار مديريت، نيروي انساني و تجهيزات است.
صبح امروز سيدمحمد بطحايي با حضور در ساختمان شهيد بهشتي وزارتخانه واقع در خيابان ايران شهر از بخش هاي مختلف معاونت آموزش متوسطه بازديد و در ادامه در نشست صميمي با حضور مديران و كارشناسان معاونت آموزش متوسطه شركت كردند.

وزير آموزش وپرورش در اين ديدار اظهار كرد: حضور در جمع كساني كه ۳۰سال قبل در بين آنها بوده ام باعث خوشحالي من است.

وي افزود: مأموريت امروز معاونت آموزش متوسطه همان مأموريت ۳۰ سال قبل است و يك نوع گم گشتگي در بين مأموريت هاي آموزش وپرورش خود دارد كه نشانه عدم تغيير لازمه در مأموريت هاي آموزش وپرورش براساس تغييرات جامعه است.

بطحايي گفت: انجام تغيير در ساختارها، هزينه نو، انرژي بر، زمان بر و همراه با مقاومت برخي مديران همراه است در صورتي كه هرگونه تحول در آموزش وپرورش نيازمند تغيير در ساختارهاي مديريتي، نيروي انساني و حتي تجهيزات آموزشي است.

وي ساختارهاي موجود را مانع اصلي در مسير تحول در آموزش وپرورش برشمرد و تصريح كرد: معاونت آموزشي بايد تغييراتي اساسي در مأموريت هايشان صورت دهد و رويكردها بايد با جديت موردبازنگري و واكاوي قرار گيرد.