شهردارتهران:

تحولات بنیادین در بودجه سال ۹۷

محمد علی نجفی با حضور در چهل و سومین جلسه رسمی شورای شهر گفت: بودجه باید در چهارچوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تنظیم می شد و با نسبت اندکی که امکان تغییر سیاست ها و رویکردها بود، بودجه سال ۹۷ بودجه ای مملو از تحول و تحولات بنیادی است.
وی افزود: حداقل اقدامی که در مجموعه شورا و شهرداری شده است، در رابطه با شفاف سازی بود؛ به عبارت دیگر نخستین بار است که در تاریخ شهرداری های کشور به مجرد تقدیم بودجه به شورا، یک فایل اکسل روی سایت عمومی قرار داده شده که نه تنها اعضای شورا بلکه صاحب نظران، کارشناسان و مقامات سیاسی و غیرسیاسی در جاهای مختلف به آن دسترسی دارند و اگر نظری داشتند، اعلام کردند و ما هم از این نظر استفاده کردیم.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری برای تدوین بودجه۹۷ با محدودیت و ابهاماتی مواجه بود، افزود: اولا ما با محدودیت هایی در رابطه با تنظیم بودجه مواجه بودیم و هستیم که اگر ۱۰ بار دیگر هم بخواهیم بودجه ۹۷ را بنویسیم، این محدودیت ها وجود دارد و با ابهاماتی همراه خواهد بود. محدودیت ها در رابطه با منابع روشن است. به هر حال در مورد روند کسب منابع از محل فروش شهر و آینده فروشی شهر تصمیم گرفتیم که این موضوع را متوقف کرده یا حرکت آن را کند کنیم.
وی تصریح کرد: طبیعی است که این موضوع محدودیت هایی را بر ما تحمیل می کند؛ در حال حاضر در ارتباط با تغییر کاربری نسبت به سال ۹۶ در مقایسه با سال۹۷، هزار میلیارد تومان کاهش داشته ایم که این رقم بسیار بزرگی در بودجه نقدی ۱۲ هزار میلیارد تومانی محسوب می شود؛ بنابر این محدودیت ها در مورد منابع روشن است.
شهردار تهران با اشاره به محدودیت های هزینه ای شهر نیز گفت: در تغییر هزینه ها بخشی از هزینه های غیرقابل اجتناب را داریم که ده بار دیگر هم بودجه بنویسیم، باز هم به قوت خود باقی خواهد بود. پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت پیمانکاران برای نگهداری ها از جمله هزینه هایی است که مجبور هستیم، به آن ها تن دهیم تا بتوانیم تغییرات و تحولات اساسی در طول زمان در ارتباط با سیستم شهرداری را ایجاد کنیم.
وی در مورد ابهامات بودجه نیز توضیح داد: این موضوع به تصمیماتی که در قانون بودجه کل کشور مجلس وضع می شود، بازمی گردد که ما نمی دانیم مجلس چه تصمیمی در مورد آن می گیرد که به تازگی بررسی بودجه سال ۹۷ در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
نجفی با بیان اینکه روشن ترین مطلب در مورد سهم شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: آنچه در قالب برنامه ششم توسعه کشور تصویب شده، در مورد همه کلانشهرها به خصوص تهران به طور واقع غیرعادلانه و به صورت ناگهانی سهم تهران را از محل مالیات بر ارزش افزوده به میزان قابل توجهی تقلیل و تقریبا نصف کرده است.
وی با اشاره به اینکه سهم درآمدهای شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶ با کسری حداقل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی مواجه بوده است، افزود: ما تلاش کردیم در ارتباط با دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در سال ۹۷ این موضوع جبران شود و در حال حاضر گزارشی از کمیسیون تلفیق مجلس ارایه شده که امیدواریم این سهم نه به میزان قبلی بلکه به میزان قابل توجهی جبران شود؛ به عبارت دیگر ۸۸ درصد از مالیات بر ارزش افزوده تهران سهم شهرداری می شود و ۱۲ درصد برای روستاها تخصیص یابد. اگر این موضوع تصویب شود، درآمدهای شهرداری بین هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان افزایش می یابد و اگر تصویب نشود در این بخش از درآمدهای با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.