مرتضی نظری:

تحولات بزرگی در سیستم آموزش و پرورش کشور در حال رخ دادن است

به گزارش نویدتهران،رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش کاهش فاصله این نهاد با جامعه را ضروری دانست و گفت: تحولات وجراحی هاي بزرگی در سیستم آموزش و پرورش کشور در حال رخ دادن است.
پیش از ظهر امروز مرتضی نظری درنشست تخصصی کارشناسان روابط عمومی استان آذربایجان غربی که در مهاباد برگزار شد، اظهار کرد: در دهه های اخیرآموزش وپرورش ما دچار یک رشد کاریکاتوری وغیر متوازن شده است به طوری که بخش آموزش در نظام آموزشی ما فربه شده ودر مقابل بخش پرورشی وتربیتی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: اگر این روند ادامه یابد و بخش تربیت ومهارت ها همچنان مورد کم توجهی قرار گیرد نسلی تربیت می شود که در آینده دچار انواع ناتوانی ها و شخصیت های نامتعادل می شوند.

نظری خاطرنشان کرد:فضای رسانه فرصت بسیار خوب و مناسبی است که آموزش و پرورش می تواند با کمک آن افکار عمومی را با تحولات همسوکند وجامعه را در جریان موفقیت های نظام تعلیم وتربیت قرار دهد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به ضرورت اجتناب ناپذیر کاهش فاصله جامعه با آموزش وپرورش تصریح کرد: برنامه هایی برای کاهش این فاصله در دستور کار است وبا توجه به ضرورت آگاه سازی جامعه دوربین های صدا و سیما و همچنین سایر رسانه ها باید وارد مدارس شوند وبا هدف فرهنگ سازی نتیجه این تحولات رابه اطلاع جامعه برسانند.

وی ادامه داد: برای اولین بار در حال تدوین استراتژی ارتباطی – رسانه ای آموزش و پرورش هستیم.

نظری اذعان کرد: باید روابط عمومی ها هوشمندانه به استقبال تغیر بروند و افکار عمومی جامعه را آگاه کنند. دست اندر کاران وکارشناسان روابط عمومی در صورت هوشمندی و کنار گذاشتن محافظه کاری می توانند سازمان خود را رشد داده و اعتماد عمومی را به اهداف تحول گرایانه آموزش و پرورش جلب کنند.

سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد:مسر حرکت به سوی تعالی روز به روز شفاف تر می شود.

سیدسیاح تصریح کرد:دورنمای فعالیت های روابط عمومی ها تاثیر گذاری خاصی در مسیر وجهت فعالیت های آموزش وپرورش دارد.

وی آن چه امروزدر جامعه اتفاق می افتد حاصل فعالیت های 15 سال قبل در نظام آموزشی دانست وادامه داد: روابط عمومی ها در سه محور ؛مدیریت تبیین وضع موجود،مدیریت تغییر ومدیریت تحرک نقش خطیری دارند.

همچنین دراین نشست تخصصی کارشناسان ادارات روابط عمومی مناطق ونواحی بیست وچهارگانه استان ، نظرات وپیشنهادهای خود را در حیطه روابط عمومی مطرح وبه بررسی سیاست های فراروی آموزش وپرورش در بخش اطلاع رسانی پرداختند.