وزیر آموزش‌وپرورش در نشست شورای سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی؛

تحقق اهداف آموزش و پرورش، نیازمند گسترش مشارکت و همدلی با سایر ذی نفعان است

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش‌وپرورش درسی و سومین جلسه شورای سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، گفت: تضمین تحقق بسیاری از اهداف، نیازمند گسترش مشارکت‌ها، پیوندها، همدلی‌ها و همکاری‌ها با آموزش‌وپرورش است، بنابراین توسعه مشارکت‌ها امری ضروری و مؤثر است.
محسن حاجی میرزایی، در سی و سومین نشست شورای سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: مداخلات بهنگام، یکی از اقدامات طلایی است که در دستور کار سازمان آموزش‌وپرورش قرار دارد.

وی در خصوص موضوع مشارکت تصریح کرد: آموزش‌وپرورش هرچه بیشتر بتواند توسعه مشارکت‌ها را داشته باشد و پیوندهای شبکه‌ای را برقرار کند در تحقق اهدافش موفق‌تر خواهد بود.

حاجی میرزایی تصریح کرد: اهداف در یک بستر اجتماعی انجام می‌شود و تضمین تحقق بسیاری از اهداف نیازمند گسترش مشارکت‌ها، پیوندها، همدلی‌ها و همکاری‌ها، با آموزش‌وپرورش است، بنابراین توسعه مشارکت امری ضروری و مؤثر است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص ارتقای بخش «کودکان بیش‌فعال» به یک گروه جدید تحت پوشش سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، اظهار کرد: دست‌یابی به این هدف، لزوماً مستلزم ارتقای بخش زیرگروه، به گروه مستقل نیست، لذا بهتر است با عنوان زیرمجموعه این موضوع، انجام شود و در صورت مثبت بودن نتیجه، این بخش به گروه، ارتقا یابد.

شایان ذکر است؛ بازنگری گروه های کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه، تشکیل شورای هماهنگی و پشتیبانی توسعه آموزش‌وپرورش استثنایی ازجمله دستورات سی و سومین جلسه شورای آموزش‌وپرورش استثنایی بود که موردبحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضای شورا، نظرات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.