در ادامه بدعهدي‌هاي سردمداران کاخ سفيد؛

تحريم‌هاي جديد همراه با تمديد تعليق تحريم‌هاي برجامي

به گزارش نویدتهران،واشنگتن علاوه بر افزودن ۱۴ نهاد و شخصيت ايراني ديگر به فهرست تحريم هاي اعمال شده عليه تهران، اعلام کرد تمديد تعليق تحريم‌هاي برجامي براي آخرين بار خواهد بود.

اسپوتنيک نوشت، دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا روز جمعه، تعليق تحريم ها عليه ايران را به مدت چهار ماه ديگر تمديد کرد.

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا روز جمعه در بيانيه اي اعلام کرد براي آخرين بار تحريم هاي هسته اي ايران را تعليق مي کند تا واشنگتن و متحدان اروپايي آن فرصتي براي رفع « نقص هاي وحشتناک » موافقتنامه هسته اي سال ۲۰۱۵ به دست آورند.
ترامپ در بيانيه اي اعلام کرد: «اين آخرين فرصت است. در صورتي که چنين موافقتنامه اي وجود نداشته باشد (موافقتنامه‌اي که نقص هاي آن از بين رفته باشد)، آمريکا بار ديگر براي باقي ماندن در موافقتنامه هسته اي ايران، تحريم ها را تعليق نخواهد کرد. و اگر در هر زمان به اين نتيجه برسم که چنين موافقتنامه اي به دست نخواهد آمد، فورا از موافقتنامه هسته اي خارج خواهم شد.»

مقامات بلندپايه دولت آمريکا اعلام کردند دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا خواستار آن است موافقتنامه هسته اي ايران با قيد و بندهايي سخت تر همراه شود و ترامپ براي آخرين بار تعليق تحريم هاي هسته‌اي عليه ايران را تمديد خواهد کرد و خواستار موافقتنامه اي الحاقي با شرکاي اروپايي و همچنين اصلاح قانون آمريکا در ارتباط با موافقتنامه هسته اي ايران است.
اين مقامات افزودند اين آخرين بار خواهد بود که ترامپ تعليق اين تحريم ها را عليه ايران تمديد مي کند و در عين حال، براي تقويت موافقتنامه هسته اي سال ۲۰۱۵ با ايران اقداماتي انجام خواهد داد.

مقامات آمريکايي گفتند دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا خواستار اصلاح قانون آمريکا در مورد ايران است به گونه اي که در آن اعلام شود آمريکا برنامه موشکي دور برد ايران را بخشي لاينفک از برنامه هسته اي اين کشور مي داند.

شرايط چهارگانه ترامپ براي باقي‌ماندن در برجام

رئيس جمهور آمريکا در بيانيه جديدش براي تمديد تعليق‌ هاي هسته‌اي عليه ايران بار ديگر از آشوب‌گران در ايران حمايت کرد و از «همه ملت‌ها» خواسته روال مشابهي پيش بگيرند!
دونالد ترامپ رييس‌جمهور آمريکا در بيانيه اش درخصوص تمديد تعليق‌ هاي هسته‌اي عليه ايران مدعي شد: هر طرح قانوني که من درباره برجام امضا مي‌کنم بايستي شامل چهار مولفه باشد:
اول: بايستي از ايران بخواهد اجازه بازرسي‌هاي نظامي در همه سايت‌هاي مورد درخواست بازرسان بين‌المللي را بدهد.
دوم: بايستي ضمانت کند ايران هرگز حتي به تملک سلاح هسته‌اي نزديک هم نمي‌شود.
سوم: بر خلاف اين توافق هسته‌اي، مفاد آن طرح نبايستي تاريخ انقضا داشته باشند. سياست من اين است که همه مسيرهاي ايران براي دستيابي به بمب، نه براي ده سال بلکه براي هميشه بسته شوند.
چهارم: اين طرح بايستي به صراحت -براي اولين بار- در قوانين آمريکا ذکر کند که موشک‌هاي دوربرد و برنامه‌هاي تسليحات اتمي، جداناپذير هستند و ساخت و آزمايش موشک‌ توسط ايران بايستي مشمول تحريم‌هاي شديد شود.