رئیس ستاد اربعین کشور در فرودگاه ایلام:

تا کنون ۶۰ درصد زوار از طریق مرز مهران به کشور عراق سفر کرده اند

به گزارش نویدتهران،ذوالفقاری با بیان اینکه تا کنون ۶۰ درصد زوار از طریق مرز مهران به کشور عراق سفر کرده اند، گفت: الان مرز مهران یکی از مرزهای مهم کشور برای تردد زوار است و در این راستا خدمات مسئولین استان به ویژه استاندار ایلام در مقوله اربعین بی نظیر و شایسته تقدیر است.

دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین کشور که به همراه دبیر ستاد و روسای کمیته های ستاد مرکزی اربعین کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در فرودگاه ایلام با عنوان این خبر که تا کنون ۶۰ درصد زوار از طریق مرز مهران به کشور عراق سفر کرده اند، گفت: الان مرز مهران یکی از مرزهای مهم کشور برای تردد زوار است و در این راستا خدمات مسئولین استان به ویژه استاندار ایلام در مقوله اربعین بی نظیر و شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: علی رغم استقبال کم نظیر زوار از مرز مهران خوشبختانه در این مرز مشکل خاصی نداشتیم و تاکنون تردد به صورت طبیعی صورت گرفته است.
رئیس ستاد اربعین کشور گفت: امروز به اتفاق مسئولینی که کار اربعین را دنبال می کنند در زمینه رفت و آمدها در مرز مهران نشست ستاد اربعین را برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: در این جلسه در زمینه بررسی وضعیت و امکانات مواکب و تدارکات ایجاد شده احیانا نیازمندیها و همچنین چگونگی بازگشت زوار و وضعیت حمل و نقل بحث و گفتگو می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه از دیدار با مسئولان کشور عراق خبر داد و گفت: در این سفر با مسئولین آن طرف مرز عراق هم هماهنگی شده دیداری داشته باشیم و در ارتباط با برگشت زوار و رفت و آمد زوار در دو طرف مرز گفتگو و مذاکره خواهیم داشت.
وی ادامه داد: روز گذشته روند تردد زواری که از طریق مرز عبور کرده اند و وارد کشور شده اند تقریبا در شرایط نزدیک بهم بوده و در روزهای آینده علیرغم اینکه تعداد زیادی از زوار در حال برگشت هستند نیاز به هماهنگی دارند که این زوار به سلامت برگردند.
دکتر ذوالفقاری در پایان گفت: در حال حاضر ۲ میلیون زائر در داخل کشور عراق هستند امیدوارم با همکاری زوار و مسئولین ذیربط بتوانیم خدمات دهی مناسب ارائه دهیم و همگی به سلامت به کشور باز گردند.