تاکید وزیر کشور به دخیل کردن مردم در بهره برداری صحیح از رسانه ها

به گزارش نویدتهران،یکصد و هشتمین نشست شورای اجتماعی کشور با محوریت نقش و عملکرد رسانه ملی در کاهش آسیب های اجتماعی به ریاست دکتر رحمانی فضلی و با حضور رئیس صدا و سیما برگزار شد.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات انجام شده نشان می دهد در بخش های فرهنگی هم اشتراک معنا و هم درک دقیق موضوع و هم هماهنگی و همکاری خوبی انجام شده است.
وی اشاره کرد: گزارشهای ارائه شده از یک سال گذشته نشان می دهد که هم حوزه سینما و هم صدا و سیما با هدف گذاری ها تطبیق داشته و این می تواند نویدبخش باشد که بتوانیم در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، از ظرفیت رسانه ای استفاده بهتری کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در بحث استفاده از رسانه ها نیز به عنوان یک موضوع اجتماعی بایستی مردم به صورت مستقیم درگیر شوند و به صحنه بیایند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این نشست استفاده از فضای مجازی و ظرفیتهای فضای مجازی نیز مطرح شد که مقرر شد پیوست رسانه ای و فرهنگی شامل اهداف و سیاست ها تنظیم شود و امیدواریم با پیگیری های لازم و هماهنگی و همکاری ها بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
گفتنی است در ابتدای این جلسه رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی گزارشی از نقش رسانه ها در کاهش یا تقویت آسیبهای اجتماعی در کشور ارائه کرد. در ادامه معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس صدا وسیما گزارشی از سیاست ها و برنامه های خود در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی ارائه کردند.