در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت عنوان شد :

تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر رفع موانع تجارت با پاکستان

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت، با تاکید بر گسترش مناسبات تجاری، خواهان رفع موانع تجارت بین دو کشور شد.
رضا رحمانی صبح امروز در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت با اشاره به ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل تجارت، خواستار سرمایه گذاری مشترک بین فعالان اقتصادی دو کشور به ویژه در استان های همجوار شد.
او همچنین بر لزوم فعال شدن کمیته مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد و گسترش گذرگاه ها و بازارچه های مرزی را یکی از راه های توسعه مناطق مرزی دو کشور دانست.
تبادل هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی دو کشور و همکاری در زمینه تولید مشترک از دیگر موضوعات مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مقام پاکستانی بود.