تاکید رییس مجلس بر معافیت اقشاری همچون کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش نویدتهران،رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و معافیت اقشاری همچون کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.

امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.

دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده اند و نیروی انسانی در این امور نقشی ندارد.

رئیس مجلس همچنین بر معافیت اقشاری از جامعه مانند کشاورزان و قالیبافان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.

دکترلاریجانی با بیان این که معافیت های مالیاتی باید متناسب باشد، ادامه داد: طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وی همچنین بر مقابله با فساد و فرار مالیاتی تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس سازمان امور مالیاتی، گزارشی از برنامه ها، عملکردها و سیاست های سازمان مذکور ارائه کرد.