تاکید دادستان اردبیل بر آمادگی در ارائه آموزش های حقوقی به دانش آموزان

به گزارش نویدتهران،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بر نقش آموزش و پرورش در بهینه سازی مراودات اجتماعی و کاهش جرایم تاکید کرد و از آمادگی به منظورارائه آموزش های حقوقی به دانش آموزان خبر داد.
ناصر عتباتی گفت: نقش آموزش و پرورش در بهینه سازی مراودات اجتماعی و به تبع آن کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

وی افزود:بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی که رخ می دهد با تقویت اقدامات تربیتی و آموزشی مدیریت و کنترل می شود، بنابراین در بحث تربیت و آموزش باید اقدامات گسترده ای مد نظر باشد که بتواند در آینده کاهش چشمگیری را در این خصوص محقق سازد.

عتباتی همچنین برگزاری دوره های آموزشی کنترل خشم را موثر دانست و تاکید کرد:ارائه راهکارها ی کنترل خشم با برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از کارشناسان مجرب از ابزار کنترل جرائم به شمار می رود.

وی گفت: دحساسیت برخی از مشاغل موجب می شود بروز تخلف و جرم در برخی از این مشاغل همچون معلمین و فرهنگیان بازتاب وسیعی در جامعه داشته باشد بنابراین باید امورات در این مشاغل به گونه ای پیش برود که شاهد کمترین تخلف و آسیب در این حوزه باشیم.

عتباتی افزود: آموزش و پرورش با فرهنگ سازی صحیح می تواند در تربیت نسلهای بعدی بسیار موفق عمل کند.

این مقام قضایی بر لزوم ارتباط مدارس با دادسرا ها در مرکز استان و شهرستان ها تأکید کرد و گفت: هرگونه وقوع جرم در آموزش و پرورش قبل از هرگونه اقدامی باید به اطلاع مقام قضایی برسد تا از بروز خیلی از آسیب های احتمالی تبعی جلوگیری شود؛ لذا در این خصوص طبق مواد قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص و مقامات مکلف هستند جرائم مالی و جرائم غیر قابل گذشت را به دادستانی گزارش کنند.

وی در پایان از آمادگی دستگاه قضایی برای ارائه آموزش های حقوقی در مجموعه آموزش و پرورش خبر داد.