تاکیداستاندار تهران بر همکاری شهرداری و سازمان فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی معتادان بهبودیافته

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران گفت: شهرداری تهران و سازمان فنی وحرفه ای در خصوص مراقبت پس از خروج معتادان بهبودیافته اقدام کنند.

جلسه فوق العاده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران به ریاست انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و با حضور گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران و جمعی از مدیران کل استان تهران، امروز یکم مرداد ماه ۹۸ در محل استانداری تهران برگزار شد.

استاندار تهران در این جلسه عنوان داشت: با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد که واقعا با اهمیت ترین و اولویت‌دارترین آسیب اجتماعی کشور است و می تواند یک هم افزایی در رشد آسیب های دیگر داشته باشد جلسات منظمی را در استانداری تهران در رابطه با مبارزه، مقابله و پیشگیری برای مسئله اعتیاد در دستور کار داریم.

محسنی بندپی در خصوص مراقبت پس از خروج بهبودیافتگان گفت: شهرداری مکلف شده مراکز بهاران که از قبل برای این اهداف در نظر گرفته شده برای مراقبت پس از خروج و اجتماع پذیر کردن و توانمند سازی آنها ساختمان های یازده و پانزده را حداکثر تا پایان پانزدهم مرداد ماه و ما بقی تا مورخ یکم شهریور ماه برای کاربردهای اشاره شده در اختیار بهزیستی قرار بدهد.

مقام عالی استان تهران با تاکید بر آموزش و ارتقای مهارت در این جلسه عنوان داشت:سازمان فنی حرفه ای استان مکلف شده است نسبت به استقرار تیم حرفه آموزشی برای ارتقاء مهارت و توانمندسازی حرفه ای و افزایش مهارت افرادی که در این مراکز نگهداری می شوند اقدام کند تا پس از خروج در صورتی که حرفه ای را از قبل به آن دانش داشته اند،مهارت آن‌ها را افزایش دهیم وافرادی که هیچ حرفه ای را نداشته اند نسبت به مهارت آموزی آنها اقدام کنیم تا بتوانند با توانمندی لازم برای بازار کار اقدام کنند..

استاندار تهران با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مراکز اخوان گفت:در رابطه با مراکز اخوان مشکلاتی وجود داشت که با ورود به موقع دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و فرماندار شهرستان و بهزیستی شرایطی پیش آمد تا مشکلات در این مراکز برطرف شود.

محسنی بندپی در خصوص مرکز فشافویه بر اساس بررسی کارشناسی مقرر شده است بهزیستی استان تهران نسبت به صدور مجوز آنها اقدام کند. بهزیستی کار کارشناسی خود را انجام داده و در بازدید مرکز و نهادینه کردن استانداردها، اقدام لازم انجام شده و نظر مثبت خود را برای اخذ مجوز از ستاد بهزیستی کشور مطالبه کرده است.

استاندار تهران در پایان گفت: ستاد بهزیستی کشور نامه‌ای در خصوص توانایی دستگاه ها برای صدور مجوز تنظیم کرده بود که این مسئله با قانون برنامه ششم ماده ۸۰ مغایرت دارد.