امام جمعه موقت تهران در نخستین مجمع سلامت استان تهران:

تامین سلامت، تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام ابوترابی، گفت: برای رسیدن به سلامت جسم و روح، باید امور رفاهی متناسب با اخلاق ایجاد شود.

حجت الاسلام ابوترابی، امام جمعه موقت تهران در نخستین مجمع سلامت استان تهران با اشاره به اینکه پیام مجمع سلامت آن است که ما به سمت جامعه ای برویم که در تراز بالاتری از سلامت باشد، اظهار داشت: مقوله های تولد سالم، دانش و علم، معرفت، ایمان، عمل صالح و رفاه، نقش موثری در سلامت داشته و در ارتقای سلامت جامعه تعیین کننده هستند. انسان صالح، غذای سالم تولید می کند و مدیر صالح، بستر رشد جامعه را فراهم می کند. بر همین اساس تغذیه جامعه باید به دست انسان های صالح و عالم صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: ذات اقدس احدیت، نماد کامل سلام و سلامت است و انسان ها به هر مرتبه ای به او نزدیک شوند، در سلامت بالاتری قرار دارند و تاکید بر سلامت نهاد خانواده، تاکید بر تولد سالم و پرورش انسان سالم است. در همین راستا جامعه و دانش پزشکی و خدمات پزشکی در اولین گام باید زمینه تولد انسان سالم را فراهم کنند. نقش خانواده در تولد انسان سالم بسیار برجسته است و سلامت شامل سلامت جسم، اخلاق، روح و روان می شود و طهارت روحی در سلامت جسمی و در آغوش خانواده سالم رشد می کند.

امام جمعه موقت تهران، افزود: برخورداری از بالاترین سطح رفاه برای رسیدن به سلامت فکری، روحی و روانی، جسمی، اعتقادی و اخلاقی بسیار مهم باست. همچنین رفاه، باید تامین کننده سلامت باشد و تهدیدی برای آن به وجود نیاورد. در واقع امور رفاهی باید متناسب با اخلاق و به منظور رسیدن به سلامت جسم و روح ایجاد شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد:اگر در جامعه ای شاهد وفاق، نظم و اعتدال به معنای واقعی باشیم، آن جامعه سالم خواهد بود و چنانچه در نظام اسلامی هدف گذاری کنیم و همان هدف قرآن، دارالسلام و جامعه سالم، هدف ما باشد و با برنامه ریزی دقیق پیش رویم، به سلامت و اهدافمان خواهیم رسید.