مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خبر داد؛

تامین تمامی نیازهای ارزی خدماتی مردم از هفته آینده

به گزارش نویدتهران، مدیركل سیاست ها و مقررات ارزی بانك مركزی گفت: تمامی نیازهای ارزی خدماتی از هفته آینده درتعداد بیشتری از بانک ها به طور ویژه و به صورت حواله و اسكناس از طریق بانك مركزی تامین خواهد شد.

مهدی کسرایی پور افزود: علاوه بر موارد فوق، تخصیص و تامین ارز كالاهای اساسی و دارو از محل منابع بانك مركزی و سایر كالاها از طریق سامانه نیما بدون وقفه ادامه دارد.