معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا مطرح کرد:

تامين ۳۰ مترمکعب آب در ثانيه براي ۹۶۰شهرک صنعتي کشور

به گزارش نویدتهران،معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از تامين ۳۰ مترمکعب آب در ثانيه براي ۹۶۰ شهرک صنعتي در کشور خبر داد.
رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در گفت و گویی با بيان اين مطلب که، در زمان کنوني آبي که در اختيار اين شهرک ها است حدود ۱۴٫۵ متر مکعب در ثانيه است، گفت: قرار است وزارت نيرو در مجموع ۳۰ مترمکعب آب در ثانيه براي ۹۶۰شهرک صنعتي کشور را تامين کند.

*صنعت و ايجاد اشتغال
وي موضوع ايجاد اشتغال را يکي از مهم ترين معضلات کشور اعلام کرد و با بيان اين مطلب که، در بخش کشاورزي به مرور به دليل مکانيزه شدن و مدرن شدن سيستم ها ي کشاورزي اشتغال رو به کاهش مي رود، اظهار داشت: مهم ترين اشتغال ها در بخش صنعت و خدمات صورت مي گيرد، لذا ضرورت دارد که وزارت نيرو به تامين آب بخش صنعت کمک کند تا بخش زيادي از معضل بيکاري در جامعه مرتفع شود.
ميداني با بيان اين مطلب که، در زمان ابلاغ آب قابل برنامه ريزي،‌ بازنگري اساسي در بخش آب انجام شده است، افزود: بخشي از آب استحصالي جديد را از منابع آب جديد که به نتيجه مي رسيد در مناطق مختلف کشور براي صنايع در نظر گرفتيم و سهم صنعت را از ديگر بخش ها جدا کرديم و وزير وقت نيرو نيز آن را به تمامي شرکت هاي زير مجموعه در سراسر کشور ابلاغ کرده است.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو يکي از امتيازات شهرک هاي صنعتي را پراکندگي آن ها در سراسر کشور دانست و اضافه کرد: اين پراکندگي سبب مي شود تا اشتغال متوازني در جاي جاي کشور ايجاد شود.
وي ادامه داد: طبق آمار موجود در شهرک ها و نواحي صنعتي حدود ۴۰ هزارو ۳۱۶ واحد صنعتي در حال بهره برداري است که حدود ۸۰۸ هزار نفر در آن ها اشتغال دارند.

* تامين ۳۰ مترمکعب آب در ثانيه براي ۹۶۰ شهرک صنعتي
وي هم اکنون ميزان آب در اختيار شهرک هاي صنعتي را حدود ۱۴٫۵ متر مکعب در ثانيه ذکر کرد و افزود: به ازاي هر ليتر در ثانيه ۵۵ نفر در صنايع مشغول بکار شده اند که در مقايسه با بخش کشاورزي که براي هر ۲ هکتار زمين آبي حدود ۱٫۵ نفر مشغول بکار مي شوند اين آمار اصلا قابل مقايسه نيست.
رحيم ميداني با اشاره به اينکه اين آمار نشان از آن دارد که بايستي به تامين آب شهرک هاي صنعتي کمک شود تا بتوان بخش زيادي از معضل بيکاري کشور رفع نمود، اظهار داشت: هم اکنون ۹۶۰ شهرک و نواحي صنعتي مصوب در کشور وجود دارد که ۷۹۶ شهرک و نواحي صنعتي در حال بهره برداري هستند و مابقي نيز بايد تامين آب شود که در مجموع براي اين ۹۶۰ شهرک و نواحي صنعتي جديد احداث بايستي حدود ۳۰ مترمکعب در ثانيه آب تامين کنيم که تا امروز حدود ۱۴٫۵ متر مکعب در ثانيه آن را تامين کرده ايم و لازم است براي تامين حدود ۱۵ متر مکعب در ثانيه نيز اقدام کنيم.
وي با اشاره به اينکه عمده اين آبها از طريق چاه ها تامين مي شود، توضيح داد: در جلسه اي که با دکتر” صادق نجفي ” معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل شهرک هاي صنعتي کشور داشتيم، مقرر شد براي هر ۳۱ استان کشور با دفتر معاونت کلان آب و آبفاي کشور جلسات مشترکي برگزار شود و استان ها بررسي کنند تا نياز ۱۵ متر مکعبي آب در ثانيه براي تامين نياز شهرک هاي صنعتي به چه شيوه اي تامين شود.
معاون وزير نيرو ادامه داد: بطور قطع بخشي از اين نياز از طريق منابع آب سطحي و بخشي نيز از طريق منابع آب زيرزمين تامين مي شود که با توجه به مشکل منابع آب زيرزميني و وجود دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني اين کار بسيار مشکل خواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: شهرک هاي صنعتي بايستي در قالب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزيع عادلانه آب نسبت به خريداري چاه هاي کشاورزي اقدام کنند و وزارت نيرو کمک کند تا نسبت به تغيير کاربري آنها اقدام نموده و آب مورد نياز آنان را تامين کند.
ميداني با بيان اينکه وزارت نيرو در مناطقي که داراي پروژه هاي سد سازي است و آب جديد توليد مي کند آمادگي دارد تا آب مورد نياز صنايع را در آن مناطق تامين کند، افزود: اين وزارتخانه در سال ۹۴ يا ۹۵ با ارسال نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ياد آور شده، چنانچه در مناطقي مانند آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، کردستان و سواحل جنوبي که آب قابل توجهي دارند، پروژه هايي در دست اجراي باشد، وزارت نيرو براي تامين آب آنها مشکلي ندارد.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: در مناطق کم آب نظير سمنان، اصفهان و حوضه زاينده رود براي وزارت نيرو امکان بارگذاري جديد نيست و در آن مناطق بايستي صنايع طبق مقررات، آب کشاورزي را خريداري کنند تا وزارت نيرو اين آب را به آنها اختصاص دهد.

*اجراي حقوق شهروندي در وزارت نيرو
معاون آب و آبفاي وزير نيروبااشاره به دستور اکيد رئيس جمهور مبني بر رعايت حقوق شهروندي در همايشي که اخيرا برگزار شد، گفت: قرار شده است در ۳۱ شرکت آب منطقه اي و شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ستاد مرکزي وزارت نيرو، از اين پس در مراجعه متقاضي يا ارباب رجوع به يک سازمان دولتي، متقاضي فقط به يک نفر مراجعه کند و آن شخص، صفر تا صد کار وي را تا حصول نتيجه پيگيري کند.
وي بيان داشت: وزارت نيرو اين موضوع را از بخش صنعت آغاز کرده و مقرر شده است،‌هر شرکت آب منطقه اي يکنفر را به عنوان نماينده انتخاب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي کند تا آن شخص، کار متقاضي آب صنعت را از ابتدا تا حصول نتيجه پيگيري نمايد و حق ندارد ادامه کار را به ديگري واگذار کند.
رحيم ميداني تصريح کرد: امروز عبادتي بالاتر از اشتغال جوانان در کشور نيست و وزارت نيرو در اين خصوص تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا با تامين آب صنايع سهمي در اشتغال به کار جوانان در صنعت داشته باشد.

*کمبود منابع اعتباري در تامين آب صنايع
وي در ادامه با بيان اينکه طبق ماده ۸۱ قانون الحاق وظايفي برعهده وزارت نيرو و وزارت نفت است که آب و برق و گاز جلوي درب شهرک هاي صنعتي تحويل شود ولي با کمبود منابع اعتباري مواجه هستيم،‌ افزود: قرار شد سازمان برنامه و بودجه اعتباري را براي اينکار در نظر بگيرد که در زمان حاضر که لايحه قانون بودجه سال ۹۷ در کميسيون تلفيق در حال بررسي است، از طريق وزارت نيرو و نفت بصورت مشترک پيگيري شود تا با ايجاد رديف اعتباري نسبت به تامين آب و برق و گاز شهرک هاي صنعتي اقدام جدي به عمل آيد.
معاون وزير نيرو با اشاره به اينکه پس از طراحي پروژه هاي مذکور و اعلام اولويت ها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز مطالعاتي اين طرح ها در وزارت نيرو آغاز خواهد شد، گفت: با مشخص شدن منابع اعتباري از سوي دولت، وزارت نيرو سريعا نسبت به برگزاري مناقصات آب و برق اقدام کرده و طرح ها را اجرايي خواهد کرد.

*هماهنگي شهرک هاي صنعتي و محيط زيست در ايجاد فضاي سبز
وي افزود: شهرک هاي صنعتي سعي کنند تا جايي که امکان دارد سطح فضاي سبز اين شهرک ها را با هماهنگي با سازمان محيط زيست و تغيير استانداردهاي موجود انتخاب کرده و به جاي استفاده از درختان بزرگ و پهن برگ از الگوهاي کم آب بر استفاده کنند.

*استفاده چندباره صنايع از آب و پساب
ميداني با تاکيد بر کمبود منابع آبي در کشور، از صنايع خواست تا با استفاده چند باره از آب و پساب تصفيه شده نياز آبي خود را تامين کنند و فضاي سبز شهرک هاي صنعتي را با استفاده از پساب تصفيه شده آبياري کنند.
وي ضمن اظهار اميدواري از موفقيت طرح مشترک وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت گفت: اميدواريم با اجرايي شدن اين طرح مسير توسعه صنعت در تمام نقاط کشور هموار شده و ضمن ايجاد صنايع در مجاورت روستاها و اشتغال جوانان بيکار، از مهاجرات آنان نيز به شهرها نيز جلوگيري شود.