مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران؛

تاسیس مرکز ۱۶۶۶ به منظور افزایش سطح پاسخگویی به بیمه شدگان

به گزارش نویدتهران،رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، فعالیت های یکساله سازمان بیمه سلامت را در چند حوزه اصلی از جمله تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی خدمات و کنترل تقاضای خدمت، مدیریت هزینه ‌ها، استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات، پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت منابع انسانی در کل کشور به صورت یکپارچه و رفع همپوشانی داخلی و فراهم ‌سازی حذف همپوشانی بیمه ای سازمان های بیمه ‌گر‌، تشریح کرد.

مهندس طاهر موهبتی با بیان اینکه تاسیس مرکز ۱۶۶۶ از جدیدترین اقدامات سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش سطح پاسخگویی به بیمه شدگان است، تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت در نظر دارد، ثبت کد اصالت دارو و ضرورت اجرای ثبت شناسه رهگیری دارو توسط داروخانه‌ ها در سامانه تایید دارو و تایید داروهای بیماران از طریق سامانه تایید دارو به صورت برخط جهت سهولت دسترسی بیماران به داروها و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی، با هدف مدیریت هزینه ها با قوت تداوم پیدا کند.

وی با اشاره به رفع همپوشانی داخلی و فراهم ‌سازی حذف همپوشانی بیمه ای سازمان های بیمه ‌گر‌، اظهار داشت: همچنین با ایجاد بانک متمرکز بیمه شدگان سعی شد، امکان بهره ‌برداری از سرویس استحقاق سنجی، به صورت برخط و حذف دفترچه نیز فراهم شود.

گزارش اهم فعالیت یک ساله سازمان بیمه سلامت ایران در دولت دوازدهم به شرح زیر است:

– تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی خدمات و کنترل تقاضای خدمت، شامل:
• پیشنهاد ۵۰ مورد خدمات جراحی و طبی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت جهت گلوبال سازی خدمات
• تحت پوشش قرار گرفتن خدمات ترک اعتیاد معتادین به مواد مخدر و روانگردان
• تهیه پروتکل مدیریت هزینه هتلینگ در بخش‌های مراقبت ویژهICU و اجرای پایلوت آن در سه استان
• تهیه فهرست لوازم و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۲۵ هزار قلم براساس کد های آی مت و بسته خدمتی یکسان
• افزودن ۴ داروی جدید به فهرست داروهای پرونده ای
• مشارکت در تدوین و استقرار ۱۲ پروتکل دارویی
• مشارکت در تدوین استاندارد تجویز ۸ خدمت مربوط به سونوگرافی، اسکن قلب، رادیوگرافی های دندان و پانورکس
• تعیین اندیکاسیون و سقف پرداخت رکوردردهای قلبی و استنت گرافت های آنوریسم آئورت (tvar‏/evar)
• تهیه فهرست لوازم و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۴۵ هزار قلم (بر اساس کدهای IRC)
• تهیه دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بستری سرپایی پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی PCR عفونی ژنتیک HLA‏/HPV و پاپ اسمیر

– مدیریت هزینه‌ ها شامل:
• تایید داروهای بیماران از طریق سامانه تایید دارو به صورت برخط جهت سهولت دسترسی بیماران به داروها و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
• ثبت کد اصالت دارو و ضرورت اجرای ثبت شناسه رهگیری دارو توسط داروخانه‌ها در سامانه تایید دارو خدمت
• بررسی خدمات تجویز شده توسط پزشکان بر اساس رشته متناسب با کوریکولوم پزشکی
• ثبت و تایید لوازم و تجهیزات پزشکی پر هزینه
• الزام ورود و ثبت اطلاعات فاکتورهای انعقادی ارائه شده به بیماران هموفیلی در سامانه تایید دارو (خدمات)
• نشاندار کردن بیماران دیالیز صفاقی و تشکیل پرونده بیماران دیالیز صفاقی در سامانه تایید دارو (خدمات )
• ایجاد امکان بررسی موارد همپوشانی بیمه پایه با سازمان تامین اجتماعی در سامانه تایید خدمات
• تعیین سقف تعدادی‏/ محدودیت زمانی‏/ سطح بندی‏/ مشروط نمودن تشکیل پرونده دارو های پرهزینه
• تهیه پیش‌ نویس بازنگری پرداخت آزمایشات هپاتیت B،C،D ‏

– استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات، شامل:
• پذیرش الکترونیکی اسناد در سامانه شرکای کاری در موسسات پرتوپزشکی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه ها
• اجرای پایلوت رسیدگی مکانیزه به اسناد بستری در اتاق های قم و اصفهان
• راه اندازی سامانه تایید خدمات MRI در کل کشور

– پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت منابع انسانی در کل کشور به صورت یکپارچه
– تهیه برنامه استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی و متعاقب آن برنامه عملیاتی سالیانه برای اجرا
– پوشش روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از ابتدای تاسیس سازمان
– پوشش بیمه درمان خویش فرما برای افراد فاقد پوشش بیمه از سایر صندوق ها
– پوشش بیمه ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر از سال ۱۳۸۴ تاکنون
– بیمه سلامت همگانی به طور رایگان برای بالغ بر ۱۵ میلیون نفر از اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون
– تحت پوشش قرار دادن ۴۶۰ هزار نفر از پناهندگان و اتباع خارجی مجاز از سال ۹۴ تاکنون
– بهره مندی فاقدین پوشش بیمه از امتیازات بیمه ایرانیان که از سال ۱۳۹۷ با تخفیف ۵۰ درصد ارائه شد
– سازماندهی نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت
– ساماندهی پیگیری شکایت بیمه شدگان از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت تا حصول نتیجه
– آموزش موسسات طرف قرارداد
-۷۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت طرف قرارداد سازمان هستند
– ایجاد بانک متمرکز بیمه شدگان و فراهم سازی امکان بهره‌برداری از سرویس استحقاق سنجی، به صورت برخط و حذف دفترچه
– رفع همپوشانی داخلی و فراهم ‌سازی حذف همپوشانی بیمه سازمان بیمه‌گر‌
-غنی سازی منابع علمی در حوزه بیمه سلامت و حرکت به سوی مرجعیت علمی در کشور
– اخذ مجوز تاسیس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
– راه اندازی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
– پرداخت های به موقع بدهی و مطالبات موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت و ارائه خدمات به روز و آنلاین
– تاسیس مرکز ۱۶۶۶ به منظور افزایش سطح پاسخگوئی سازمان بیمه سلامت ایران
– تشکیل پایگاه اطلاعات برخط بیمه ‏شدگان
– اتصال سامانه های اطلاعات بیمارستانی به سامانه های بیمه
– استقرار سامانۀ تأیید خدمت (دارو، MRI، CT Scan و مراکز تصویربرداری) با اتصاب به سرویس اصالت داروی سازمان غذا و دارو
– مدیریت منابع و مصارف و اجرای راهنماهای بالینی