تأکید استاندار تهران بر توجه به کارورزی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران در جلسه کارگروه اشتغال استان گفت:دستگاه ها تکالیف خود را در اشتغالزایی انجام دهند و موضوع کارورزی فارغ التحصیلان مورد توجه باشد.
محمد حسین مقیمی استاندار تهران در جلسه کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه عمل به برنامه ریزی ها در حوزه اشتغالزایی بسیاری از مشکلات را در بخش های مختلف حل می کند گفت:دستگاه ها تکالیف خود را در اشتغالزایی انجام دهند و موضوع کارورزی فارغ التحصیلان مورد توجه باشد.

وی با اشاره به طرح کارورزی دولت و اشتغال فارغ التحصیلان افزود: توجه به کارورزی فارغ التحصیلان مهم و ضروری است به ویژه در شرایطی که دولت در این طرح با اشتغال به کار فارغ التحصیلان از سوی کارفرمایان تا یک سال بیمه آنها را به عهده می گیرد و در مشاغلی مثل صنایع دستی و بخش فرهنگ و هنر بسیار مؤثر است.

مقیمی در ادامه سخنانش به وضعیت خوب استان در اشتغالزایی روستایی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تکاپو نیاز به توجه بیشتری دارد و بانک ها با پرداخت تسهیلات اشتغال در این بخش بسیار اثرگذارند.