همزمان با آغاز سال تحصيلي 1396-97ابلاغ شد؛

تأخير يك ساعته كارمندان پایتخت از اول تا پانزدهم مهرماه سالجاري مجاز تلقي شود

معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي از كليه وزاتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي خواست به منظور مديريت تقاضاي سفرهاي شهري در معابر اصلي و شرياني شهر تهران؛ از اول تا پانزدهم مهرماه سالجاري تاخير كارمندان خود تا ساعت ۹ صبح را مجاز تلقي نمايند.
به گزارش نویدتهران،متن كامل بخشنامه به شرح ذيل است:
با توجه به آغاز تحصيلي ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و به منظور مديريت تقاضاي سفرهاي شهري و كاهش زمان ناشي از ترافيك سنگين در معابر اصلي و شرياني شهر تهران، كليه دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاري در صورت تأخير كارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخير مزبور را مجاز تلقي كنند و در صورت لزوم ساعات تأخير را به عنوان مرخصي ساعتي منظور دارند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور